Content Section
Tiedotteet

Suomen erityisrahoituksen historia ilmestyi

Published date

Valtion raha vauhditti

Valtion erityisrahoitusta hoitaneiden organisaatioiden historia koottiin yksiin kansiin Finnveran kymmenvuotistaipaleen kunniaksi. Historiakirja peilaa erityisrahoitusta 1960-luvulta lähtien aina vuoteen 2007 saakka.

Erityisrahoituksen historiateoksen tavoitteena on antaa kuva valtion erityisrahoituksesta, jolla on liki viiden vuosikymmenen ajan pyritty edistämään suomalaisten yritysten syntyä, kasvua ja vientiä sekä luotu edellytyksiä koko maan työllisyyden ja kansantulon kehittymiselle. Kirja valaisee erityisrahoitusta ja sen toimintaympäristöä niin politiikan, kansantalouden, yritystoiminnan kuin rahoituksenkin näkökulmista.

Kirjassa kuvataan kahdeksaa rahoitusorganisaatiota, jotka ovat Suomen Vientiluotto Oy, Vientitakuulaitos, Valtiontakauslaitos, Kehitysaluerahasto Oy, Valtiontakuukeskus ja Finnvera Oyj sekä Teollistamisrahasto Oy ja Valtion investointirahasto.

Historian on kirjoittanut valtiotieteen tohtori, dosentti Timo Herranen ja tieteellisenä asiantuntijana on toiminut dosentti Antti Kuusiterä. Kirjan kolmisenkymmentä haastattelua on laatinut Ritva Grönstrand. Finnveran tulevaisuuden näköaloja kirjassa luotaa yhtiön toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Teoksen valmistelu aloitettiin Finnverassa vuonna 2005, jolloin yhtiön sisältä valittiin historiatoimikunta työtä ohjaamaan. Teoksen on kustantanut Edita Publishing Oy.

Lisätiedot:
historiatoimikunnan puheenjohtaja Esko Elo, puh. 040 517 9075
viestintäjohtaja Leena Jaakkola, puh. 020 460 7232

Tilaukset: www.edita.fi/netmarket tai Editan myyntipalvelu puh. 020 450 05 (hinta 49 €)

Jaa sivu: