Content Section
Tiedotteet

Pk-yritysbarometri: Neljännes pk-yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen torjunnan tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia

""
Published date

Pk-yritysten odotukset tulevasta ovat vakaat mutta vaatimattomat: taloustilanne ei kannusta kasvuun, investointeihin eikä työpaikkojen lisäämiseen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi lähes 4 600 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä pk-yrityksillä on merkittävä rooli. Toisaalta ilmastonmuutoksen torjunta luo uusia kasvumahdollisuuksia liiketoiminnalle, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Noin neljännes pk-yrityksistä kokee ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet haasteeksi liiketoiminnalleen, mutta yhtä suuri osuus katsoo, että ne luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia nähdään etenkin voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten joukossa.

Työtä syntyy aiempaa hitaammin

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat säilyneet lähes viime syksyn tasolla: muutos on pieni, mutta alas päin. Silti suurempi osa yrityksistä (26 %) arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana kuin heikkenevän (17 %). Odotukset sekä kannattavuudesta että liikevaihdon kehityksestä ovat myös laskeneet syksystä.

Talouskasvun hidastuminen ja yritysten epävarmuus tulevasta heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä. Tämä on huolestuttavaa, sillä pk-kenttä on vastannut viime vuosina avoimen sektorin työpaikkojen lisääntymisestä.

– Pk-kentän talousnäkymä on vakaa mutta vaatimaton. Kun kysyntä hiipuu, yrittäjä ei tarvitse lisää työntekijöitä eikä voi investoida reippaasti, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Aiemmin työvoiman saatavuus oli merkittävin työllistämisen este. Nyt suhdannetilanteen vaimeneminen näkyy siten, että merkittävin työllistämisen este on ”ei tarvetta työllistää”.

Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset törmäävät kuitenkin edelleen ongelmaan työvoiman saatavuudesta.

– Ongelman laaja-alaisuudesta kertoo se, että reilusti yli puolet kaikista pk-yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin yrityksen kasvua, Kuismanen sanoo.

Henkilökunnan koulutus tärkeä kasvun lähde

Yrityksistä 43 prosenttia hakee kasvua: voimakasta kasvua yhdeksän prosenttia ja kasvua mahdollisuuksien mukaan 34 prosenttia vastaajista. Luvut ovat täsmälleen samat kuin puoli vuotta sitten.

– Huolestuttavaa on se, että ilman kasvutavoitetta olevien yritysten määrä on edelleen suuri: 23 prosenttia, kun esimerkiksi kolme vuotta sitten niiden osuus oli 16 prosenttia, Kuismanen sanoo.

Yritykset hakevat kasvua useasta lähteestä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä on kouluttanut henkilöstöään. Osaava henkilöstö on avainasemassa yritysten menestyksen kannalta varsinkin tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa reagointia ja oppimista. Uudistumishalukkuus ilmenee myös siinä, että noin kolmannes yrityksistä on tuonut markkinoille uusia tuotteita tai palveluita ja noin neljännes ottanut käyttöön uutta teknologiaa.

Rahoituksen saatavuus kohtuullisella tasolla - kireät vakuusvaatimukset yleisin syy olla hakematta rahoitusta

Edelliseen barometriin verrattuna pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käyttö on hieman lisääntynyt varsinkin pienissä yrityksissä. Finnveran palveluja tarvitsevat eniten kasvuhakuisimmat yritykset. Niistä lähes joka kolmas aikoo hakea rahoitusta Finnverasta.

Yrityksistä 21 prosenttia aikoo hakea rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä ennakoi melko varovaista rahoituksen kysyntää. Positiivista on se, että 54 prosenttia ulkoisen rahoituksen lisäystä suunnittelevista aikoo hakea sitä kone- ja laiteinvestointeihin. Osuus on hieman suurempi kuin viime syksyn barometrissa.

– Barometrin mukaan kireät vakuusvaatimukset ovat pahin tunnistettu este rahoituksen saamiselle. Erityisesti pienempien yritysten vakuuspulaa paikkaamaan Finnvera toi markkinoille viime syksynä uuden yrityksille vakuudettoman pk-takauksen, joka kattaa 80 prosenttia pankin myöntämän lainan määrästä, kertoo Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, TEM, p. 029 504 8084, [email protected]

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 050 356 0705, [email protected]

ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, [email protected]

pääekonomisti Timo Lindholm, Finnvera Oyj, p. 029 460 2576, [email protected]i

Tutustu koko pk-yritysbarometriin Suomen Yrittäjien sivuilla.

Jaa sivu: