Content Section
Tiedotteet

Finnvera vahvistaa aloittavien yritysten siemenrahoitusta

Published date

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen ilmaisi valtionomistajan tahtona tänään 12.10.2006 Finnvera Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että Finnvera Oyj pääomittaa yhtiön tytäryhtiötä, Aloitusrahasto Vera Oy:tä 38,5 miljoonalla eurolla. Aloitusrahasto Vera Oy on aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin ja innovatiivisiin palveluyrityksiin pääomasijoituksia tekevä yhtiö. Rahoitus on osa kauppa- ja teollisuusministeriön aloittavien innovaatioyritysten siemenrahoituksen ja palvelujärjestelmän uudistamisstrategiaa (ns. AISP-strategia) ja siihen sisältyvää julkisen pääomasijoitustoiminnan rahoitusohjelmaa vuosina 2005–2007.

 Yhtiökokouksessa päätettiin myös, että Finnvera Oyj:n taseeseen muodostetaan kaksi rahastoa. Toisesta rahastosta katetaan yhtiön ns. kotimaan toiminnan tappiot ja toisesta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tappiot. Tässä tarkoituksessa yhtiökokous päätti nykyisen sidottuun pääomaan kuuluvan vararahaston alentamisesta siten, että varat siirretään kotimaan toiminnan rahastoon ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon. Päätökset liittyvät 15.9.2006 eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta. Tehtävät muutokset parantavat yhtiön vienninrahoitusta ja kotimaan toiminnan rahoituksen läpinäkyvyyttä.

 Lisäksi yhtiökokous päätti nimittää Finnvera Oyj:n hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Timo Kekkosen Elinkeinoelämän Keskusliitosta. Äänivaltaa valtion täysin omistaman yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa käytti kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen.

 Lisätiedot
 hallitusneuvos Sakari Arkio, KTM, puh. (09) 1606 3567
 ylitarkastaja Markus Lounela, KTM, puh. (09) 1606 2084

 

Jaa sivu: