Content Section
Artikkelit

Yrityksen kasvu nielee rahaa – Entos hyödynsi Finnveran uutta pk-takausta tuotekehitykseen

Entos Energiatekniikan Optimisäädön toiminta alkoi jo 1970luvun lopulla. Aki Pohjalainen otti yrityksessä ohjat 15 vuotta sitten.
Published date

Rahoituksen puute on yksi suurimmista pk-yritysten kasvun pullonkauloista. Kasvuyritykset tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta investointeihin, tuotekehitykseen ja käyttöpääomaksi. Finnvera lanseerasi syyskuun alussa uuden pk-takauksen, joka helpottaa vakuuspulaa ja sitä kautta yrityksen rahoituksen saatavuutta. Entos Energiatekniikan Optimisäätö haki rahoitusta heti ensimmäisten joukossa.

– Tarvitsimme rahoitusta, sillä tuotekehitys on aika kallista puuhaa. Osa henkilöstöstä suunnittelee ja tekee ohjelmistoa kokopäiväisesti. Lisäksi meidän pitää jatkuvasti täydentää varastoa komponenteilla ja valmiilla tuotteilla, kertoo rakennusautomaation palveluja tarjoavan Entos Energiatekniikan Optimisäädön toimitusjohtaja Aki Pohjalainen.

Hän kävi läpi eri rahoitusvaihtoehtoja yhdessä Finnveran asiantuntijan ja pankin kanssa, ja pitää pk-takausta helpoimpana keinona rahoittaa yrityksensä kasvua. Pk-takausta hakee pankki asiakkaan puolesta.

– Kaikki toimi todella ripeästi, Pohjalainen kiittelee rahoitusprosessin läpivientiä.

Yksi Entos Energiatekniikan Optimisäädön kasvun kulmakivistä on ratkaisu älykkäästä ilmanvaihdosta kerrostaloihin, toimistoihin ja hallitiloihin. Toimitusjohtajan mukaan yrityksen kehittämään ilmanvaihtolaitteeseen tulee kiinni useita antureita, jotka tutkivat muun muassa ilman laatua, kosteutta, lämpötilaa ja painetta. Ilmanvaihtoa voidaan säätää automaattisesti tarpeen mukaan.

– Me lupaamme 12 tunnin energiatalousremontin. Puhallinmallin vaihtaminen katolle ei häiritse asukkaita, mutta rahaa jää heti säästöön energiamaksujen pienentyessä. Meillä on itsellä hallussa laitteiden tuotekehitys, valmistus ja datan seuranta. Myynti ja asennus toimii jälleenmyyjien kautta, Pohjalainen kertoo.

Yritys työllistää 12 henkilöä ja sen liikevaihto on noin miljoona euroa. Pohjalainen sanoo, että yhtiön tavoitteena on hakea jalansijaa kotimaan lisäksi myös ulkomailta.

– Ruotsissa ja Tanskassa on samanlainen rakennus- ja ilmanvaihtokulttuuri. Saamme sieltä hyvää kokemusta kansainvälistymisestä, Pohjalainen uskoo.

Mikkeliläisyritys ei ole aiemmin hakenut ulkopuolista rahoitusta kasvuun. Se on saanut tuotekehitykseen tukea ELY-keskukselta ja myyntisaatavien kierron nopeuttamiseksi käytössä on factoring-palvelu. Factoringissa yritys saa rahoitusyhtiöltä rahaa myyntisaatavia vastaan.

Finnvera ei vaadi vakuuksia pk-takaukselle

Entos Energiatekniikan Optimisäätö on tyypillinen kasvuyritys siinä mielessä, että yrityksen arvokkain omaisuus on aineetonta. Näin ollen vakuuksien järjestäminen ulkopuoliselle rahoittajalle on haastavaa.

Finnveran rahoitusneuvojan Pirkko Härkäsen mukaan pk-takauksen iso vahvuus on nimenomaan vakuudettomuus. Pk-takaus hyödyntää Euroopan investointirahaston Cosme-ohjelmaa. EIR:n vastatakaus mahdollistaa Finnveran takauksen vakuudettomuuden.

Finnvera takaa pankin myöntämästä lainasta 80 prosenttia ja lainamäärä voi olla 12 500–150 000 euroa.

– Loppuosa eli 20 prosenttia on pankin ja yrityksen välinen asia. Takaus voidaan myöntää kotimaiseen investointiin, tuotekehitykseen tai käyttöpääomaksi. Sen sijaan yrityskauppoihin se ei ole tarkoitettu, Härkänen sanoo.

Käytännössä pankki hakee takauksen Finnveralta yrityksen puolesta. Sitä ennen pankki tarkastaa, että pk-takauksen ehdot täyttyvät. Yrityksen pitää olla yli kolme vuotta vanha, kasvuhakuinen, eikä luottotiedoissa saa olla häiriömerkintöjä.

Alle kolmevuotiaat pk-yritykset voivat hyödyntää Finnveran alkutakausta .

– Palvelulupauksemme on tehdä takauspäätös kolmessa päivässä, kun saamme hakemuksen pankilta. Hakemuksia tulee meille koko ajan, mutta enemmänkin niitä voi tulla, Härkänen kannustaa.

Pk-takaus on hinnoiteltu siten, että Finnvera veloittaa kerran kvartaalissa takausprovision, jonka suuruus on 3 % p.a. pankin ilmoittamasta takaussaldosta. Lisäksi toimitusmaksu on yksi prosentti takauksen määrästä. Laina-aika voi olla enintään kymmenen vuotta.

 

Teksti: Kimmo Koivikko

Jaa sivu: