Content Section
Artikkelit

Toimialatuntemus tukee selvästi yrityskaupan onnistumista

Published date

Menestyksekäs yrityskauppa koostuu useista eri taustatekijöistä

Ostajan toimialatuntemus ja kokemus nousevat merkittävään rooliin yrityskauppojen onnistumisen kannalta. Onnistuneissa yrityskaupoissa ostajan mediaani-ikä on 42 vuotta. Samalla ostajalle on kertynyt kokemusta toimialalta yli kymmenen vuotta, joko yrittäjänä tai työntekijänä.

– On tärkeää huomata, että vaikka aikaisemmasta yrittäjäkokemuksesta on hyötyä, se ei ole ratkaisevassa roolissa. Myyjien onkin hyvä tunnistaa potentiaaliset yritystoiminnan jatkajat myös yrityksen työntekijöiden joukosta, sanoo Finnveran rahoituspäällikkö Elisa Sipponen.

Tiedot selviävät Sipposen Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tekemästä pro gradu -tutkimuksesta, jota varten hän kävi läpi 1 629 omistajanvaihdosta vuosilta 2010–2011. Näistä yrityksistä 81,5 prosenttia jatkoi toimintaansa viisi vuotta kaupan jälkeen.

Tarkemmin Sipponen tutki 50 yrityskaupan onnistumisen edellytyksiä.

Finnveran aluepäällikön Janne Koivuniemen mukaan kokemus ja toimialanäkemys lisäävät ymmärrystä hankittavasta liiketoiminnasta. Se heijastuu myös yrityksestä maksettavaan hintaan. Liian korkeat kauppahinnat ovat iso riski varsinkin silloin, jos mukana on paljon vierasta pääomaa.

– Yritystään myyvien yrittäjien ja yritysten ostamista harkitsevien olisi hyvä selvittää kaupan rahoittamisen mahdollisuudet. Rahoitus ei tietysti ole itsestäänselvyys, mutta toisinaan aliarvioidaan mahdollisuudet rahoituksen järjestymiseen. Kun ostettava liiketoiminta, ostajan kyvykkyys ja kauppahinta kohtaavat, rahoituksen saatavuus on tällä hetkellä varsin hyvä, Koivuniemi painottaa.

Yllättäen ostajan koulutustasolla ei vaikuttaisi olevan ratkaisevaa merkitystä kauppojen onnistumiseen, ainakaan pienempien yritysten kaupoissa.

– Merkittäviksi tekijöiksi nousivat ostetun yrityksen haltuunotto sekä henkilöstön ja asiakkaiden sitouttaminen parhaimmalla mahdollisella tavalla. Haltuunoton nopeus ja suunnitelmallisuus ratkaisevat. Ostajan pitää miettiä tarkasti, mitkä ovat ostettavan liiketoiminnan kriittiset tekijät, jotka tuottavat arvoa niin yritykselle kuin sen asiakkaille, Sipponen kertoo.

Kuinka vanhan yrityksen ostat?

Sipposen tutkimuksessa tulee ilmi muitakin yrityskaupan menestystekijöitä. Ostajan henkilökohtaisten kyvykkyyksien lisäksi hän tarkasteli aihetta ostettavan yrityksen ominaisuuksien, ostajayrityksen, toimialaympäristön ja yrityskauppatekijöiden näkökulmasta.

Pidempään toiminut yritys vaikuttaisi olevan turvallisempi ostokohde. Onnistuneissa yrityskaupoissa ostettavan yrityksen mediaani-ikä oli 12 vuotta. Epäonnistuneissa tapauksissa taas korostuvat henkilöyhtiöt. Henkilöyhtiöillä tarkoitetaan toiminimiyrityksiä.

– Yksi tai kaksi vuotta toimineista yhtiöistä on vaikea saada kokonaiskuvaa, esimerkiksi tuloksentekokyvystä tai yleisestikin liiketoimintamallin toimivuudesta. Myös tunnettuus ja yleinen uskottavuus kehittyvät vain ajan kanssa. Yhden tai kahden henkilön yhtiöt voivat olla hyvinkin henkilöitynyttä liiketoimintaa. Lisäksi kauppahinnan arviointi toiminimiyrityksissä on kirjanpidollisista syistä haastavaa, Sipponen sanoo.

Koivuniemi ihmettelee sitä, että pk-yrityksissä käytetään edelleen liian harvoin ulkopuolista asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvonmääritykseen, verotukseen tai muuhun juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

– Yrityskauppaprosessin onnistuneeseen läpiviemiseen tarvittavat kyvykkyydet eroavat selvästi yrityksen normaalin liiketoiminnan pyörittämiseen liittyvästä osaamisesta. Harvemmin asuntojakaan ostetaan ilman ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämistä, Sipponen kommentoi.

Finnvera rahoitti viime vuonna tuhatta pk-yrityksen omistusjärjestelyä 141 miljoonalla eurolla. Alkuvuonna yrityskauppojen kasvu oli kuusi prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Suomessa tehdään arviolta 2 000–3 000 yrityskauppaa vuosittain.

FAKTA: Näin yrityskauppa onnistuu
 • Yrityskaupan menestystekijät ovat seuraavat: ostajan toimialaosaaminen ja kokemus, ostettavan yrityksen ikä ja kannattavuus, toimialaympäristö, yrityskaupan rahoitusrakenne sekä myyjän osallistuminen kauppaan.
 • Yrityskaupan sudenkuopat ovat: toimialan kova kilpailutilanne ja liian korkea valuaatio.
 • Muista, että yrityskaupassa ostajan tarpeet on tärkeintä huomioida kaupan onnistumiseksi.
 • Yrityskauppa on tilastojen valossa paljon riskittömämpi vaihtoehto verrattuna uuden yrityksen perustamiseen. Kolmen vuoden jälkeen 92 prosenttia omistajaa vaihtaneista yrityksistä jatkaa toimintaansa ja vielä viiden vuoden jälkeenkin selviytymisaste on 77 prosenttia.
 • Liiketoiminnan pitää olla kannattavaa. Mikä on yrityksen kasvu ja käyttökate suhteessa toimialan mediaaniin?
 • Putsaa taseesta kaikki liiketoiminnan kannalta ylimääräinen, kuten autot ja sijoitusvarallisuus sekä kiinteistöomistukset.
 • Joillakin toimialoilla pidetään suuntaa-antavana nyrkkisääntönä, että yrityksen arvo on käyttökate kertaa 3–5. Myyjä katsoo yleensä historiallista tuottoa, ostaja taas tuottoja tulevaisuudessa.
 • Aloita omistajanvaihdoksen suunnittelu ajoissa, viimeistään 3–5 vuotta ennen yrityskauppaa.
 • Testaa millainen yrityksesi taloudellisiin tunnuslukuihin perustuva laskennallinen arvo voisi olla .
 • Lisää tietoa omistajanvaihdoksista .
 • Katso videolta, miten rahoitus voi järjestyä esimerkiksi 500 000 euron yrityskauppaan .

Teksti: Kimmo Koivikko

Jaa sivu: