Content Section
Artikkelit

Rahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaan pankkien ja Finnveran yhteistyöllä

Henkilö kirjoittaa tietokoneella
Published date

Yrittäjyys koetaan merkittäväksi vaihtoehdoksi työlle ja elämän uralle. Kevään 2020 Nuorisobarometrin mukaan 15–29 vuotiaista 59 prosenttia oli jokseenkin sitä mieltä, että haluaisi kokeilla yritystoimintaa jossakin vaiheessa työuraa. Vastaajista 14 prosenttia oli sitä mieltä, että aikoo perustaa yrityksen. Yrittäjäksi voi edetä erilaisten polkujen kautta: toteuttamalla oman liikeidean, tai jos omaa liikeideaa ei ole, aloittamalla ketjuyrittäjänä franchising-ketjussa, ostamalla toimivan yrityksen liiketoiminnan tai osuuden jo toimivasta yrityksestä.

Yritystoiminnan käynnistämiseen ja toiminnan pyörittämiseen tarvitaan oman pääoman lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Rahoitustarpeet voivat vaihdella yrityksen kehitysvaiheen mukaan. Helpoiten rahoitus toteutuu yrityksen oman pankin kautta Finnveran ja pankkien yhteisellä palvelumallilla, Finnveran tarjoamien takausten avulla. 

Rahoitus ja sen vastavakuudet käsi kädessä

Kun yrityksen liikeidealla arvioidaan olevan kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja yrittäjällä on kyky ja osaaminen sen toteuttamiseen, on rahoituksen saatavuudelle hyvät edellytykset. Pankkirahoitus vaatii kuitenkin toteutuakseen vakuuksia, joilla pankki turvaa myöntämänsä rahoituksen sen tilanteen varalle, että yritys ajautuisi maksukyvyttömyystilanteeseen. 

Yrityksen on hyvä suunnitella vakuuksiensa riittävyyttä myös toiminnan aloitusta seuraaviin vaiheisiin, tilanteisiin, joissa mahdollisesti tarvitaan lisärahoitusta. Finnveran myöntämät takaukset soveltuvat vakuudeksi pankkien rahoitusinstrumenteille ja mahdollistavat yrityksen vakuussuunnittelun sekä yritykselle että pankille.

Investointeja, käyttöpääomaa, vakuuksia tavaraostoille ja vuokrien vakuudeksi

Alkutakauksen avulla aloitus

Jos liiketoiminnan käynnistämisen vaatima rahoitus voidaan ratkaista velkakirjaluotolla, ja jos tarvittava vakuus on enintään 80 000 euroa ja enintään 80 prosenttia taattavasta luotosta, voi pankki hakea luoton vakuudeksi alkutakausta. Pankki arvioi tällöin yrityksen luottokelpoisuuden, ja Finnvera tekee takauspäätöksensä pankilta saadun hakemuksen tietojen perusteella. Päätöksen alkutakaukselle saa nopeasti, kolmen pankkipäivän kuluessa. 

On tilanteita, joissa tarvitaan myös vakuuksia vuokranantajalle ja ehkä myös tavaraostoille. Pankki voi myöntää niiden vakuudeksi pankkitakauksen ja jos pankkitakaus vaatii vakuutta, voi pankki hakea nyt myös yrityksen puolesta sille vakuudeksi Finnvera-takauksen. Tähän hakemukseen pankki liittää mukaan yrityksen tulostavoitteet ja jo toimivien yritysten ollessa kyseessä myös tilinpäätöstiedot.

Yrityksen on hyvä suunnitella vakuuksiensa riittävyyttä myös toiminnan aloitusta seuraaviin vaiheisiin, tilanteisiin, joissa mahdollisesti tarvitaan lisärahoitusta.

Takaushakemuksen käsittely Finnverassa tapahtuu joustavasti. Finnvera on yhteydessä sekä pankkiin että yritykseen käyden lyhyen keskustelun yrittäjän kanssa ja varmistaen pankin kanssa taattavan rahoitusinstrumentin ehdot. Jos yrityksen toiminnan käynnistäminen vaatii vakuuksia erilaisille rahoitusmuodoille, esimerkiksi sekä lainamuotoisen rahoituksen että pankkitakausten vastavakuudeksi, voi pankki hakea ne molemmat yrityksen puolesta Finnvera-takauksena. Näin koko hankkeen vaatima rahoitus voidaan käsitellä yhdellä hakemuksella. Finnvera-takaushakemuksen voi aina lähettää myös yritys itse. Onkin hyvä sopia pankin kanssa käydyissä neuvotteluissa, kumpi lähettää takaushakemuksen Finnveralle.

Yllä mainitun rahoituksen lisäksi hankkeen rahoitukseen voi osallistua myös rahoitusyhtiö.

Pk-takauksella vakuutta jo pidempään toimineille yrityksille

Jos yritys on harjoittanut liiketoimintaa ja sen kannattavuudesta on jo näyttöä, voi pankki hakea myöntämänsä luoton vakuudeksi pk-takausta. Tätä takausta pankki voi hakea yritykselle, jonka kaupparekisteriin merkinnästä on kulunut yli kolme vuotta ja sen aikana on jo harjoitettu liiketoimintaa. Pk-takaus sopii myös tätä pidempään toimineille yrityksille.

Tavoitteet vauhdittavat liiketoiminnan kehitystä

Yritykset asettavat liiketoiminalle tavoitteet omista lähtökohdistaan. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää kohdemarkkinoilta kysyntäpotentiaalia. Lisäksi tarvitaan yrittäjiltä tahtoa asettaa tavoitteita ja osaamista ponnistella asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos tilanne on suotuisa, ja markkinoilla on mahdollista hakea kasvua, aina löytyy yrityksiä, jotka hyödyntävät tämän mahdollisuuden. Samoista asiakkaista kilpailevissa yrityksissä yrittäjät joutuvat silloin pohtimaan, miten ja kuinka kauan he pärjäävät kilpailussa asettamatta omalle yritykselle kasvutavoitteita. Voiko jo saavutetun markkinaosuuden silloin säilyttää ja miten kauan. 

Kasvua voi toteuttaa myös ostamalla samalla toimialalla toimivan yrityksen.

Yritystoiminnan kehitysvaiheisiin kuuluu myös luonnollisena osana yrittäjien vaihtuminen. Osa luopuu ja siirtyy nauttimaan eläkepäivistä tai suuntaa toimintansa toiseen liiketoimintaan. Näin tilaa tulee myös uusille yrityksille ja yrittäjille. Kasvua voi toteuttaa myös ostamalla samalla toimialalla toimivan yrityksen. Silloin syntyy vahvempi kokonaisuus ja voi olla paremmat mahdollisuudet pyrkiä jopa kansainvälisille markkinoille.

Yrityksen tulorahoitus ei aina riitä turvaamaan kasvun vaatimaa rahoitusta ja silloin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Näissäkin tilanteissa yrityksen oma pankki voi tarvittaessa hakea Finnverasta takausta yrityksen puolesta. Kun yritys tavoittelee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja harjoittaa vientitoimintaa, sopii näiden rahoitustarpeiden vakuusratkaisuihin parhaiten Finnvera-takaus. Finnvera-takausta käytettäessä hakemuksen liitteinä tarvitaan yrityksen tilinpäätöstiedot ja tulostavoitteet. Niiden avulla Finnvera voi arvioida haetun rahoituksen luottokelpoisuuden ja rahoituksen riittävyyden. Finnveran asiantuntijat voivat myös arvioida mahdollisuudet kumppaniorganisaation, Business Finlandin palvelujen hyödyntämiseen.

Rahoitussuunnittelun merkitys korostuu maksuvaikeuksissa

Yritystoiminnassa voi tulla eteen tilanteita, jolloin yritys ajautuu maksuvaikeuksiin. Korona mullisti keväällä 2020 arkemme ja on heijastunut eri tavoin yritysten toimintaan. Joillakin toimialoilla vaikutukset ovat olleet hyvinkin voimakkaita. Jää nähtäväksi, muuttaako korona kulutustottumuksiamme. Yritysten on hyvä ennakoida näitä vaikutuksia myös koronan jälkeiseen aikaan. Keväällä rahoitusyhteistyö pankkien kanssa keskittyi koronan aiheuttamien rahoitustarpeiden käsittelyyn, jossa hyvin keskeisellä sijalla olivat myös jo yritysten olemassa olevaan rahoitukseen liittyvät erilaiset muutospäätökset, lyhennysten lykkäykset ja maksuohjelmien muutokset. Ennakoimme näiden tarpeiden vielä jatkuvan. Maksuohjelmien muutoksilla yritysten kassatilannetta pystytään parantamaan. 

Tilanteiden ennakointi ja niihin varautuminen ovat riskienhallintaa, josta yritys ja yrittäjä hyötyvät.

Vaikeuksien ilmaantuessa yrityksen on tärkeää tunnistaa nopeasti taloudellinen tilanne, jolloin yritys voi olla yhteydessä velkojiin ja neuvotella veloille lyhennysvapaita ja/tai maksuohjelmien muutoksia. Pankki voi hakea muutoksia Finnveran takaamiin luottoihin. Rahoituksen vakauttamisen ohella on tärkeää arvioida, millä keinoilla yritys voi sopeutua tilanteeseen ja alentaa kustannuksiaan. Keinovalikoima voi olla laaja: lomautukset, neuvottelut vuokranantajien kanssa vuokrien tilapäiseen alentamiseen, kumppanuus eri toimijoiden kanssa, liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen jne.

Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja rahoituksen riittävyyden seuranta kaikissa tilanteissa on tärkeä työkalu yrittäjälle yrityksen toiminnan suuntaamisessa. Luvut konkretisoivat liiketoiminnan mitattavaksi. Kun liiketoiminta ja sen riskit ovat mitattavissa, ovat riskit myös paremmin hallittavissa. Tilanteiden ennakointi ja niihin varautuminen ovat riskienhallintaa, josta yritys ja yrittäjä hyötyvät. 

Lue lisää Finnveran myöntämistä takauksista.

Kirjoittaja Anneli Soppi toimii aluepäällikkönä Finnveran palvelutuonnossa