Content Section
Artikkelit

Rahoittaja yrittäjän kumppanina

Juuso Heinilä
Published date

Syksyllä seurasimme huolissamme mihin suuntaan talouden mittarit tulevat tänä vuonna osoittamaan. Olisiko tulossa voimakkaasti negatiivinen käänne, joka vaikeuttaisi yritystoimintaa. Onneksi mitään shokkia ei varsinaisesti tullut eikä näyttäisi olevan tulossakaan. Yritykset ja yrittäjät voivat jatkaa tärkeää tehtäväänsä Suomen uudistajina myönteisin mielin. Me Finnverassa haluamme olla auttamassa yrityksiä uudistumaan ja uudistamaan rahoituksen keinoin.

Yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa on erityisen tärkeää, että yrityksellä on toimiva pankkisuhde. Finnveran alkutakaus pankkilainalle on ratkaisu alkavan yrityksen rahoitustarpeisiin. Se auttaa yritystä saamaan rahoitusta ja edesauttaa aidon pankkisuhteen syntymistä, mikä on tärkeää myös yrityksen mahdollisten jatkorahoitustarpeiden kannalta.

Suomelle on tärkeää, että yhä useampi yritys lähtee kasvu-uralle toiminnan vakiinnuttua. Pk-yritysbarometrista käy ilmi, että pienillä kasvuhakuisilla yrityksillä rahoituksen saatavuus on yksi kasvua hidastavista tekijöistä. Tähän haasteeseen olemme tuoneet ratkaisuksi uuden tuotteen, pk-takauksen, joka on 80 prosentin vastavakuudeton takaus yrityksen pankkilainalle.

Toimme pk-takauksen markkinoille syyskuun alussa ja tähän mennessä sitä on myönnetty yli 250 yritykselle eri puolella Suomea. Kysyntä on ollut suurinta Pohjois-Suomessa. Se kertoo siitä, että mitä kauempana suuremmista kasvukeskuksista yritys toimii, sitä merkittävämpi vakuuspuute on. Tilanteissa joissa lisävakuuksia tarvitaan, pk-takaus on erinomainen rahoitusmuoto, jota erityisesti pienet kasvuhakuiset yritykset pystyvät hyödyntämään. Takauksen avulla myös jatkorahoitustarpeet helpottuvat oleellisesti.

Tehtävämme on auttaa suomalaisia yrityksiä saamaan rahoitusta yrityksen alku-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa sekä erilaisissa muutostilanteissa.

Kun yritystoimintaa lähdetään kasvattamaan kansainvälisille markkinoille, siihen liittyy aina uudenlaisia rahoitustarpeita. Haluamme neuvonnallamme varmistaa, että suomalaiset yritykset tuntevat vientikaupan rahoitusratkaisut ja tavat suojautua riskeiltä.

Olemme mukana myös yrityksen erilaisissa muutostilanteissa kuten omistajanvaihdoksissa. Rahoitamme vuosittain lähes tuhatta omistajanvaihdosta, joista näkemyksemme mukaan joka kolmas yritys kääntyy kasvuyritykseksi.  

Suomessa on erittäin hyvät lähtökohdat uudistumiselle. Pystymme uudistumaan, kun rahoitus saadaan järjestymään etenkin tärkeissä muutostilanteissa. Olemme mielellämme yrittäjien apuna ja auttamassa suomalaisia yrityksiä kasvamaan.

Juuso Heinilä
liiketoimintajohtaja, pk- ja midcap-rahoitus