Etsi Finnverasta

Artikkelit

Edellinen sivu

Pk-yritysten kannattaa turvata myyntisaatavat tehokkaammin

13.10.2016

Luottovakuutus ja remburssi estävät turhilta luottotappioilta erityisesti eksoottisilla vientimarkkinoilla.

Suurin osa vientiä harjoittavista pk-yrityksistä suojautuu varsin heikosti mahdollisilta luottotappioilta.

Uusimman pk-yritysbarometrin mukaan vientiyrityksistä 15 prosenttia käyttää luottovakuutusta myyntisaatavien turvaamiseksi. Maksuajalliseen remburssiin turvautuu yhdeksän prosenttia vastaajista, ja yhtä suuri osuus vastaajista käyttää käteisremburssia.

Vientikaupan rahoitusinstrumentteja kysyttäessä sai merkitä useammankin kuin yhden vaihtoehdon. Syyskuun puolivälissä julkaistuun barometriin vastasi lähes 6 000 pk-yritystä. Niistä vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla harjoittavia on joka viides.

Finnveran tiimipäällikkö Eeva-Maija Pietikäinen kehottaa pk-yrityksiä turvaamaan myyntisaatavansa, varsinkin niin sanotuissa eksoottisissa maissa.

– Luottovakuutus on yksinkertaisin suojauskeino, ja se sopii erityisesti jatkuvaan, lyhyen maksuajan kaupankäyntiin. Meiltä on mahdollisuus saada myös niin sanottu pistevakuutus, joka tarkoittaa vakuutusta yksittäisille kaupoille. Se on erittäin tärkeä pienille toimijoille, Pietikäinen sanoo.

Finnvera voi myöntää luottovakuutuksen vain sellaisiin maihin, jotka ovat EU-valtiontukisääntöjen ulkopuolella.

Vakuutukseen kuuluu myös kymmenen prosentin omavastuu, ja saatavan pitää olla riidaton.

– Yritys voi hakea Finnveralta korvausta, kun maksu on 90 päivää myöhässä eräpäivästä, Pietikäinen kertoo.

Kymmeniä kohteita

Remburssi sopii niin ikään yritysten suojautumiskeinoksi lyhyiden maksuaikojen kaupoissa. Remburssissa ostaja-asiakkaan pankki sitoutuu kirjallisesti kauppahinnan maksamiseen myyjälle.

Pietikäinen pitää haasteena sitä, että joissakin maissa ei välttämättä löydy sellaista pankkia, joka voisi ottaa remburssin hoitaakseen.

– Yhtenä keinona käytetään myös ennakkomaksua, jolloin ainakin osa kaupasta maksetaan ennakkoon. Näin voidaan toimia etenkin eksoottisimmissa maissa, Pietikäinen sanoo.

Finnveralla on vastuita 90 maassa, joista jo puolet on eksoottisiksi luokiteltuja.

Finnveran maatutkimuksen vetäjä Raija Rissanen määrittelee eksoottisuuden etäisyyden, kulttuurin ja erilaisen toimintaympäristön perusteella. Eksoottisimpia kohteita, joihin suomalaisyritykset vievät tuotteitaan Finnveran takuun turvin, ovat muun muassa Burkina Faso, Trinidad & Tobago ja Malawi.

Afrikan ja eteläisen Amerikan lisäksi listalla on maita Aasiasta ja Lähi-idästä.

– Suurin osa vastuistamme koskee ostajaluottoja. Se tarkoittaa, että luotto myönnetään suoraan suomalaisen viejän ostaja-asiakkaalle ulkomailla. Pankki toimii rahoittajana, ja Finnvera jakaa pankin riskiä. Tällaiset luotot ovat usein yli sadan miljoonan euron luottoja. Luottovakuutukset ja remburssit ovat käytössä tyypillisesti pienemmille kaupoille, Rissanen sanoo.

FAKTA: Pk-yritysten suojausmekanismit

  • Pk-yritysten kannattaa käydä kauppaa turvatuin maksuehdoin tai suojata myyntisaatavansa välttyäkseen luottotappioilta.
  • Yleisimmät suojausmekanismit ovat luottovakuutus, remburssi ja vekselitakuu.

Luottovakuutus: Finnvera myöntää luottovakuutuksen suoraan vientiyritykselle ja viejä on Finnveran kanssa sopimussuhteessa. Vakuutus sopii jatkuvaan, lyhyen maksuajan kaupankäyntiin.

EU-lainsäädäntö kieltää Finnveraa myöntämästä luottovakuutusta Eurooppaan ja muutamiin Euroopan ulkopuolisiin maihin. Katso listaus täältä.

Vakuutukseen kuuluu kymmenen prosentin omavastuuosuus, jos riskit realisoituvat. Yritys voi hakea korvausta 90 päivän maksuviiveen jälkeen, jos saatava on riidaton.

Luottovakuutus sopii pienillekin kaupoille: Finnveralla on esimerkiksi 10 000 euron luottorajoja.

Remburssi: Remburssissa ostaja-asiakkaan pankki sitoutuu kirjallisesti kauppahinnan maksamiseen myyjälle eli avaa remburssin. Myyjä on niin ikään sopimussuhteessa oman pankkinsa kanssa, joka vahvistaa remburssin. Pankki puolestaan voi jakaa ulkomaiseen pankkiin liittyvää riskiä Finnveran kanssa hakemalla Finnveran remburssitakuuta. Remburssitakuun käyttö ei välttämättä aina tule viejän tietoon.

Vekselitakuu: Vekselitakuu soveltuu hyvin pienehköihin pääomatavarakauppoihin sekä jatkuvaan vientiin.

Vekseli palvelee sekä viejää että ostajaa, sillä viejä saa käteismaksun ja ostaja maksuaikaa. Finnveran vekselitakuu taas suojaa pankkia mahdollisilta luottotappioilta.

Viejä hakee takuuta Finnveralta ja toimittaa Finnveralle sekä ostajan että mahdollisen takaajan luottotiedot sekä tilinpäätöstiedot 3-4 vuodelta.

Keskeistä on, että rahoitus suunnitellaan hyvissä ajoin ennen vientikauppaa. Näin pystytään valitsemaan kuhunkin kauppaan sopiva maksutapa.

Lue lisää luottoriskitakuusta ja vientisaatavatakuusta

Lue lisää myös vekselitakuusta

Pk-yritysbarometrin kalvot, syksy 2016 (PDF)

Teksti: Kimmo Koivikko

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot