Content Section
Artikkelit

Kasvuyrittäjäksi voi nousta omistajanvaihdoksen keinoin

Finnveran EteläSuomen aluepäällikkö Elisa Sipponen
Published date

Kasvuyritystermiä määritellään usein henkilöstön tai liikevaihdon kasvulla. Nämä motivoivat vain osaa yrittäjistä, mutta kasvulla tai sen puuttumisella voi olla yritystoiminnan kannalta merkittäviä vaikutuksia. Yrityksen tulevaisuuden menestymisen ja selviytymisen mahdollisuudet parantuvat, jos se pyrkii kasvuun ja seuraa liiketoimintansa kehittymistä.

Kasvu lisää uskottavuutta sidosryhmissä ja voi siksi tuoda mukanaan täysin uudenlaisia asiakkuuksia ja markkinoita. Kasvu voi luoda uutta kasvua, ja positiivinen kierre on valmis. Jos toisaalta yrityksen liikevaihto pysyy vuodesta toiseen paikallaan, voivat palkkojen ja muiden kustannusten nousu rapauttaa kannattavuutta. Myös kilpailussa mukana pysyminen vaatii tyypillisesti kasvua, muuten kilpailijat voivat mennä ohi oikealta ja vasemmalta.

Pienyrittäjää voi kiinnostaa, että yrityskoon kasvu voi parantaa mahdollisuuksia yrityksen myyntiä ajatellen vaikkapa eläköityessä. Kasvu enteilee muun muassa yrityksen kilpailukykyä ja tekee siitä mielenkiintoisemman ostokohteen. Toisaalta yritysoston kautta moni asia määrittyy uudelleen. Finnveran tilastojen mukaan joka kolmas yritys muuttuu kasvuhakuiseksi yrityskaupan jälkeen. Startup-yrittäjyys ei siis olekaan ainoa keino ryhtyä kasvuyrittäjäksi!

Orgaanisen kasvun lisäksi kasvuloikan voi tehdä myös epäorgaanisesti – yritysostolla

Kasvuyrittäjyydestä haaveilevan yrittäjän kannattaa pitää mielessään, että yrityskauppa on yksi nopeimmista keinoista kasvaa ja kasvattaa markkinaosuutta, markkinaa, henkilöstöä tai liikevaihtoa. Kasvua voi tehdä aivan hyvin kotimarkkinoilla, mutta jos Suomen markkinat käyvät pieniksi, myös kansainvälisten markkinoiden valloitus voi onnistua yrityskaupalla.

Omistajanvaihdos on mainio keino saada valmis asiakaskunta, henkilöstö, osaaminen, resurssit ja verkostot uudella markkina-alueella. Ainakin verrattuna tilanteeseen, jossa liiketoimintaa lähdetään rakentamaan uusilla markkinoilla täysin tyhjästä. Yrityskauppaa hyödyntämällä voit varmistaa, että palveluille on dokumentoitu kysyntä ja valmis asiakaskunta markkinoilla. Myös asiakkaiden luottamus on tietynlaisissa liiketoiminnoissa elinehto, eikä sitä uutena toimijana ole helppo saavuttaa nopeasti.

Yrityskauppa on yksi yrityksen kasvukeinoista.

Yrityskauppojen alle luokitellaan usein myös yritysjärjestelyt, joissa samalla toimialalla toimivat yritykset lyövät hynttyyt yhteen. Tällaisilla yritysjärjestelyillä pyritään tuottamaan sellaista lisäarvoa, jota yksin toimiessa on vaikeaa saavuttaa. Yhteistyön kautta toimijoille voi syntyä kilpailuetua, jolla pärjätään myös kansainvälisessä liiketoiminnassa ja globaaleilla markkinoilla. Yhdessä yritykset ovat siis enemmän kuin tekijöidensä summa.

Finnveralle on äärimmäisen tärkeää kannustaa pk-yrityksiä kasvuun, sillä ne luovat suurimman osan Suomen työpaikoista. Kasvu ei ole hieno asia pelkästään yhteiskunnan ja Finnveran näkökulmasta, vaan se tuo todistetusti myös yrittäjälle ja yritykselle merkittäviä hyötyjä.

Uskaltaisin väittää, että yrityskauppa on edelleen alihyödynnetty keino kasvun tavoittelussa. Toivottavasti se kuitenkin ajan myötä löytyy yhä useamman yrityksen kasvun työkalupakista strategiassa.

Elisa Sipponen
aluepäällikkö, Etelä-Suomi