Bankriskgarantin täcker kommersiella risker som beror på köparens bank och politiska risker i köparens banks land.

I bankriskgarantier med normal täckningsgrad är täckningsgraden för kommersiella risker högst 95 %. Resten utgör bankens självrisk.

I riskfördelningsmodellen är täckningsgraden för kommersiella och politiska risker högst 50 %. Banken som beviljat bankgarantin bör behålla en bestämd andel av risken, i regel är minst 15 %.