Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Vapaavuori på Finnveras bolagsstämma: Situationen i Ukraina påverkar företagens investeringsvilja

16.04.2014

Näringsminister Jan Vapaavuori konstaterade på Finnveras bolagsstämma i dag att Finnveras SMF-finansiering har ökat med nästan 20 procent under årets första månader jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

– En positiv atmosfär kan skönjas beträffande investeringar. Situationen i Ukraina påverkar dock givetvis stämningarna och därigenom även viljan och modet att göra investeringar både i hemlandet och utomlands. Finnvera har ändå kunnat bevilja 84 procent av ansökningarna finansiering, vilket är ett tecken på att bra projekt planeras, säger minister Vapaavuori.

I statsrådets tilläggsbudget 2013 och i vårens ramförhandlingar föreslogs betydande ökningar i Finnveras finansieringsfullmakter både beträffande SMF-företag och exportföretag. Åtgärderna skulle ytterligare förbättra Finnveras möjligheter att komplettera tillgången på finansiering från den privata marknaden.

Finansieringen av handeln med Ryssland fortsätter

Ryssland är Finnveras tredje största ansvarsland. Ansvaret i Ryssland uppgår till cirka en miljard euro.

– Finnvera beviljar fortfarande exportgarantier och finansiering för projekt som riktar sig till Ryssland. På grund av den förhöjda risknivån kan vi överhuvudtaget inte bevilja finansiering för export till Ukraina, konstaterar Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Ytterligare information:
Arbets- och näringsministeriet, överdirektör Petri Peltonen, tfn 029 506 3662
Finnvera Abp, verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information