Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Välkommen att läsa om Finnveras år 2013

12.03.2014

I likhet med tidigare år publicerar Finnvera sin årsberättelse som webbpublikation.

Finnvera rapporterar också årligen om sitt företagsansvar och har inkluderat ansvarsrapporteringen i årsberättelsen. Det är naturligt att sammanslå rapporterna eftersom bolagets verksamhet har en stor inverkan på den finländska företagsverksamheten och sysselsättningen och därigenom på hela det omgivande samhället. I sin rapportering fokuserar Finnvera på de frågor som är av största vikt för bolagets verksamhet och intressentgrupper och följer rapporteringsanvisningarna för statsbolag i tillämpliga delar.

Publikationen innehåller ett flertal verktyg som underlättar användningen, bland annat kan man sammanställa och skriva ut en rapport av valda sidor. Rapporten kan sedan antingen sparas eller skrivas ut.

Finnvera publicerar sin årsberättelse på finska, svenska och engelska. Årsberättelsen utkommer även i förkortad tryckt version på finska och engelska.

Läs årsberättelsen

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information