Content Section
Pressmeddelanden

Resultatvarning: Finnverakoncernen sänker resultatutsikterna för 2020

Finnveran Helsinginpääkonttori
Published date

Börsmeddelande 1.7.2020 kl. 12.00
Finnvera Abp, insiderinformation

Finnverakoncernen uppskattade i sin verksamhetsberättelse och sitt bokslut, som publicerades 26.2.2020, att Finnverakoncernens verksamhet väntas vara självbärande även under år 2020 och konstaterade att osäkerheter är förknippade med utvecklingen inom realiserade och förväntade förluster, något som kan ha en betydande inverkan på resultatet. 

Coronaviruspandemin orsakar en exceptionell osäkerhet i framtidsutsikterna. Enligt nuvarande ekonomiska prognoser uppskattas det bland annat att den kalkylmässiga inverkan av makroekonomiska indikatorer på väntade kreditförluster kommer att minska Finnverakoncernens resultat så att koncernens verksamhet är förlustbringande under 2020. 

Fritt eget kapital och Statsgarantifonden, som täcker ett förlustbringande resultat för Finnverakoncernen, uppgick vid utgången av år 2019 till 1,9 miljarder euro.  

Finnverakoncernens halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 publiceras 21.8.2020.

Ytterligare information: 
Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400
Jussi Haarasilta, affärsdirektör, vikarie för verkställande direktören, tfn 029 460 2601
Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Distribution:
NASDAQ Helsinki Oy
London Stock Exchange
Centrala massmedier
www.finnvera.fi

Dela sidan: