Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Katja Keitaanniemi och Jussi Haarasilta nya medlemmar i Finnveras ledningsgrupp

16.09.2014

Tekn. lic. Katja Keitaanniemi (41) har utnämnts till affärsområdesdirektör med ansvar för Finnveras SMF- och internationaliseringsfinansiering och till medlem i ledningsgruppen från och med den 22 september 2014.

Keitaanniemi var tidigare direktör för Swedbank Finlands investeringsbank och medlem i Swedbank investeringsbankens internationella ledningsgrupp.

Jur.kand., EM Jussi Haarasilta (41) har utnämnts till finansieringsdirektör för Finnveras exportfinansiering och medlem i bolagets ledningsgrupp från och med den 1 januari 2015. Han var tidigare anställd vid Nordea Bank Finland Abp inom export- och projektfinansieringsuppgifter. Vice verkställande direktör, VH Topi Vesteri ansvarar för exportfinansieringens affärsverksamhet.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 029 460 2400

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information