Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras vice verkställande direktör Topi Vesteri kommittéordförande i Bernunionen

19.10.2009

Bernunionens Medium/Long Term Committee, ett samarbetsorgan för statliga exportgarantiinstitut, utsåg Topi Vesteri, vice verkställande direktör med ansvar för exportfinansieringen på Finnvera, till sin ordförande på organisationens 75-årsjubileumsmöte i Seoul i Sydkorea.

Till vice ordförande valdes Emile Mathee, verkställande direktör för garantiinstitutet i Sydafrika. Kommittéledamöterna utgörs av 31 statliga exportgarantiinstitut.

Bernunionen som grundades år 1934 och som är ett samarbetsorgan för garanter av kreditrisker och politiska risker har totalt 50 medlemsinstitut/-företag. Dess medlemmar garanterar årligen cirka 10 procent av den världsomfattande exporthandeln.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020460 7321
Biträdande direktör Pekka Karkovirta, tfn 020460 7270

Länk till Bernunionens webbplats: http://www.berneunion.org.uk/
www.finnvera.fi

Finnvera Abp är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten. Finnvera erbjuder sina kundfö­retag lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Bolaget är Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information