Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras bolagsstämma: Nya ledamöter till styrelsen och förvaltningsrådet

29.03.2019

Finnvera Abp Börsmeddelande 29.3.2019

Finnveras bolagsstämma valde den 29 mars 2019 nya ledamöter till bolagets styrelse och förvaltningsråd.

Som nya ledamöter till styrelsen valdes överdirektör Antti Neimala och forstmästare Pekka Nuuttila. Neimala valdes till I vice ordförande för bolagets styrelse.

Som ordförande för bolagets styrelse fortsätter Pentti Hakkarainen, medlem i ECB:s Banktillsynsråd samt som II vice ordförande överdirektör Terhi Järvikare. Som ledamöter fortsätter EM Ritva Laukkanen, ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen och företagarrådet, styrelsens ordförande Antti Zitting.

Som nya ledamöter till förvaltningsrådet valdes finansieringschef Jaana Möntti och andra vice ordförande Anette Vaini-Antila.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Antti Rantakangas och som vice ordförande riksdagsledamot Krista Kiuru. Som ledamöter fortsätter internationella experten Pia Björkbacka, riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta, riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Laura Huhtasaari, riksdagsledamot Timo Kalli, riksdagsledamot Pia Kauma, expert Leila Kurki, riksdagsledamot Anne Louhelainen, verställande direktör Kari Luoto, direktör,huvudekonom Veli-Matti Mattila, riksdagsledamot Ville Niinistö, verkställande direktör Carita Orlando, riksdagsledamot Eero Suutari och direktör Tommi Toivola.

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2018 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

KPMG Oy Ab valdes till ordinarie revisor och till huvudansvarig revisor CGR Marcus Tötterman.

Ytterligare information:

verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn +358 29 460 2520

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information