Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras bolagsstämma: förvaltningsråd får nya ledamöter – styrelsens sammansättning oförändrad

23.03.2016

Finnveras bolagsstämma valde den 23 mars 2016 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd. Styrelsens sammansättning förändrades inte.

Nya ledamöter i förvaltningsrådet är riksdagsledamöter Laura Huhtasaari, Timo Kalli, Krista Kiuru, Kari Kulmala, Ville Niinistö och Eero Suutari samt verkställande direktör Kari Luoto, verkställande direktör Carita Orlando och II ordförande Christel Tjeder.

Som förvaltningsrådets ordförande valdes riksdagsledamot Antti Rantakangas och som vice ordförande riksdagsledamot Krista Kiuru. Som ledamöter fortsätter riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta, datasäkerhetschef Mika Harjunen, riksdagsledamot Lasse Hautala, chefsekonom Olli Koski, sysselsättningspolitisk expert Leila Kurki, chefsekonom Veli-Matti Mattila, chefsspecialist Tommi Toivola ja riksdagsledamot Sofia Vikman.

Som ordförande för bolagets styrelse fortsätter ekonom Markku Pohjola och som I vice ordförande överdirektör Pekka Timonen samt som II vice ordförande specialsakkunnig Marianna Uotinen. Som ledamöter fortsätter jur.kand. Kirsi Komi, ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen, ekonom Harri Sailas och styrelse ordförande Antti Zitting.

Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2015 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.

Som ordinarie revisor fortsätter KPMG Oy Ab och som huvudansvarig revisor CGR Juha-Pekka Mylén.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400
förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn +358 29 460 2520

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information