Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnveras bevillningsfullmakt för inhemsk finansiering höjdes

28.07.2009

Arbets- och näringsministeriet har beslutat att höja Finnvera Abp:s bevillningsfullmakt för räntestödsfria investerings- och driftskapitallån och borgen med210 miljoner euro för år 2009. Bevillningsfullmakten som tidigare fastslagits av ANM uppgick till 650 miljoner euro. Efter höjningen kan Finnvera bevilja räntestödsfria investerings- och driftkapitallån och borgen för sammanlagt maximalt 860 miljoner euro detta år.

Finnvera kan dessutom bevilja krediter som omfattas av regionalt räntestöd och krediter som omfattas av specialräntestöd enligt stödprogram som stöds på näringspolitiska grunder. Totalt kan Finnvera bevilja finansiering som omfattas av statsrådets kredit- och borgensförlustförbindelser till ett belopp av maximalt drygt 1,1 miljarder euro detta år.

Mer information:
kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7232
ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information