Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera gjorde lyckad emission på 300 miljoner US dollar till fast ränta

01.11.2012

Finnvera har igår den 31 oktober 2012 emitterat ett femårigt lån på 300 miljoner US dollar (ca 230 milj. euro) till fast ränta. Lånets ränte- och valutarisk har skyddats genom ränte- och valutaswappar. Det emitterade lånet är det första under det nya EMTN (Euro Medium Term Note) programmet. Finnveras EMTN program och lån emitterade under det samt härmed samhörande ränte- och valutaswappar är garanterade av staten. Finnvera använder inskaffade medel för finansiering av små och medelstora företag samt export.

Tilläggsinformation:
Ulla Hagman, ekonomidirektör, ekonomi och IT-tjänster, tel. +358 29 460 2458
Mikael Nordgren, biträdande direktör, funding, tel. +38 29 460 2467
Petri Pärssinen, finansieringschef, funding, tel. +358 29 460 2472

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information