Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera finansierade Viking Lines fartygsaffär

Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab fungerar som kreditgivare i krediterna efter leverans för Viking Lines nya fartyg Viking Grace som överläts i dag. Krediten uppgick till 180 miljoner euro, vilket är cirka 70 procent av fartygets pris.

Krediten beviljades med villkor motsvarande de för OECD:s exportkrediter, dvs. kreditens återbetalningstid är 12 år och krediten är under 80 procent av köpesumman. Finnvera garanterade 50 procent av krediten som dotterbolaget beviljade.

Finlands Exportkredit fick återfinansiering för krediten med stöd av momentet gällande Finlands Exportkredits lån till finländska fartygsleveranser i tilläggsbudgeten som godkändes av den finländska staten år 2010.

Finnvera gav även garantier för fartygets byggnadstid till STX Finland Oy.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 029 460 2676 eller 040 070 2002