Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera fick tillstånd att bevilja garantier för exportaffärer med kort betalningstid

24.06.2009

Europeiska kommissionen har gett Finnvera ett tidsbestämt tillstånd att bevilja garantier för exportaffärer med en betalningstid på högst två år i EU-länderna och de övriga västliga industriländerna. Exportörerna ska alltid i första hand ansöka om försäkringsskydd hos privata kreditförsäkrare.

I sin egenskap av ett offentligt exportgarantiinstitut får Finnvera inte på grund av EU:s bestämmelser om statligt stöd under normala marknadsförhållanden försäkra risker som de privata försäkringsbolagen inte kan försäkra. Finanskrisen som fick sin början hösten 2008 har lett till att de privata kreditförsäkringsbolagens risktagningsförmåga har sjunkit. Därför ansökte Finland hos Europeiska kommissionen om tillstånd för viss tid att åtgärda den rådande marknadsbristen i kreditförsäkringarna med kort betalningstid.

Kommissionens tillstånd gäller exportleveranser som ska göras före 31.12.2010 i EU-länderna och de övriga västliga industriländerna. Finnvera kan endast försäkra de exportaffärer som de privata kreditförsäkrarna inte kan täcka.

− Det är bra att Finnvera får möjlighet att införa kreditförsäkring i länder där man inte under normala marknadsförhållanden behöver anlita ett offentlig garanti-institut. Finnvera beviljar kreditförsäkringar för EU-länderna och de övriga industriländerna utifrån en normal riskbedömning – köparens kreditvärdighet ska vara i sin ordning. Enligt Europeiska kommissionens beslut ska Finnvera ta minst lika högt pris för garantierna som marknadspriset, konstaterar vice vd för exportfinansiering Topi Vesteri.

Mer information:

vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn +358 20 460 7238
enhetsdirektör Annamarja Paloheimo, tfn +358 20 460 7267
finansieringschef Benita Salenius, tfn 020 460 7342

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information