Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera beviljar kredit för Viking Lines fartygsaffär

21.01.2011

Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab är kreditgivare i krediten efter leveransen av det nya fartyg som Viking Line har beställt. Krediten uppgår till cirka 180 miljoner euro, d.v.s. cirka 70 procent av fartygets pris.

Krediten beviljas på samma villkor som OECD:s exportkrediter, vilket innebär att återbetalningstiden är 12 år och att kreditbeloppet uppgår till högst 80 procent av köpesumman. Finnvera garanterar 50 procent av den kredit som dess dotterbolag har beviljat.

Finlands Exportkredit får återfinansiering av krediten från finska staten enligt det i tilläggsbudgeten för 2010 godkända momentet gällande Finlands Exportkredits lån för inhemska fartygsleveranser.

Ytterligare information:
vice verkställande direktör Topi Vesteri, tfn 020 460 7238

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information