Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Finnvera Abp återigen på den norska marknaden

04.05.2009

Den 30 april emitterade Finnvera ett masskuldebrevslån med rörlig ränta till ett belopp av 800 miljoner norska kronor (motvärde i euro cirka 91,1 milj. euro) som förfaller år 2014. Lånet har omräknats till euro enligt ett ränte- och valutaväxlingsavtal som har ingåtts med Nordea Bank. Finska statens proprieborgen står som säkerhet för både lånet och derivatavtalet. Lånet upptas på ABM-listan på Oslobörsen. Arrangemanget är en del av Finnveras normala kapitalanskaffning.

Det totala beloppet för de nio lån vi har emitterat på den norska marknaden är 4,9 miljarder norska kronor, med ett motvärde i euro på cirka 607 milj. euro.

Mer information:

ekonomidirektör Ulla Hagman, tfn 020 460 7409
finansieringschef Riitta Martikainen, tfn 3355

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information