Sök i finnvera.fi

Pressmeddelanden

Tillbaka

Behovet av driftskapital fortfarande stort

10.03.2010

Enligt Företagarna i Finlands, Finnveras och Arbets- och näringsministeriets senaste företagsbarometer för små och medelstora företag håller företagens utvecklings- och investeringsvilja på att vakna, men fortsättningsvis kommer man i huvudsak att ansöka om finansiering av driftskapital.

Färre företag än tidigare upplever att problemen på finansmarknaden har påverkat finansieringsvillkoren. De som upplevde att villkoren har hårdnat konstaterade att kraven på säkerheter var ännu strängare än tidigare. Över en tredjedel upplever emellertid fortfarande att den allmänna tillgången på finansiering har försvagats.

Enligt barometern för små och medelstora företag kommer företagen i större mån än i höstas att ansöka om finansiering speciellt för utveckling, men också för investeringar. Det är speciellt industriföretag som kommer att ansöka om finansiering från Finnvera. Också företag som kraftigt strävar efter tillväxt kommer att vara flitigare att ansöka om finansiering från Finnvera än andra företag. Totalt sett kommer behovet av Finnveras finansiering att minska något, vilket vittnar om att den privata finansmarknaden kommer att normaliseras.

Av de företag som planerar att skaffa extern finansiering under följande år kommer 29 procent att ansöka om Finnveras konjunkturlån eller -borgen. Detta är 7 procentenheter mindre än i höstas.
– Då recessionen börjar vända i positiv riktning minskar behovet av konjunkturprodukter. Vi är förberedda så att vi vid sidan av bankerna och andra privata finansiärer kan finansiera företagens investeringar och affärer i tillräcklig omfattning, säger Finnveras verkställande direktör Pauli Heikkilä.

Finnvera kan bevilja konjunkturfinansiering för totalt 900 miljoner euro fram till utgången av år 2011. Hittills har cirka 200 miljoner euro konjunkturfinansiering beviljats.

Företagens ekonomi i sin ordning när recessionen började

Av de små och medelstora företagen uppger 18 procent att de har upplevt betalningssvårigheter under de tre senaste månaderna, vilket är samma nivå som i höstas. I en normal situation är andelen som upplever betalningssvårigheter endast 2–3 procent.
– Positivt är att företagen har upplevt att huvudfinansiärerna ofta har varit villiga att konsolidera finansieringen. Merparten av svarspersonerna (79 procent) har emellertid inte haft något behov av en konsolidering, vilket visar på att de finländska företagen var i relativt gott skick när recessionen slog till och att anpassningsåtgärderna har lyckats, säger Pauli Heikkilä.

Nya företag och företag som står i beråd att inleda verksamhet ansöker för närvarande flitigt om finansiering från Finnvera inom de flesta av Finnvera-regionkontorens områden. Många ansöker också om kreditförsäkring med kort betalningstid som beviljas till industriländer i väst.

– När den ekonomiska tillväxten tar fart kommer vi aktivt att sträva efter att finansiera företag som expanderar och internationaliseras och som har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet, säger Pauli Heikkilä.

Ytterligare information:
verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn 020 460 7321
kommunikationsdirektör Leena Jaakkola, tfn 020 460 7272

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information