Sök i finnvera.fi

Artiklar

Tillbaka

Unga uppvisar företagaranda i allt högre grad

27.04.2016

Frågorna besvaras av organisationschef Joonas Mikkilä vid Företagarna i Finland

Särskilt högskolestuderande har tillägnat sig företagandet, konstateras i en utredning som Företagarna i Finland har gjort. För en femtedel av studerandena är företagande den sannolika karriärinriktningen.

Hur har intresset för företagande utvecklats bland unga?

JOONAS MIKKILÄ: Som bäst håller attityderna på att förändras kraftigt och detta leder till att unga som i allt högre grad uppvisar företagaranda är på väg ut på arbetsmarknaden. Enligt Global Entrepreneurship Monitor-undersökningen 2015 antog hela 20 procent av 18–24-åringar att de kommer att grunda ett företag under de följande tre åren. I början av årtusendet hade endast några procent av åldersgruppen sådana planer.

Hur aktivt grundar finländska ungdomar företag jämfört med unga i andra länder?

JM: Ganska aktivt. Ungefär fem procent av förvärvsarbetande personer under 30 år är företagare i Finland. I de övriga nordiska länderna är 2–4 procent av de unga företagare. Medelvärdet inom EU är omkring sju procent.

Hur uppmuntras finländska ungdomar att bli företagare och hurdant mentorskap är tillgängligt?

JM: I den finländska utbildningspolitiken har man från och med 90-talet satsat på att utveckla företagarfostran i den grundläggande undervisningen och på andra stadiet. Resultaten börjar klart synas. Även högskolorna har småningom vaknat till insikt om vikten av företagarundervisning som något som stärker de ungas arbetslivsfärdigheter. Högskolestuderande har också själva grundat campussammanslutningar som främjar tillväxtföretagarkultur.

Mentorskap för unga företagare tillhandahålls av Suomen Yrityskummit ry. Nyföretagarcentralerna ger företagsrådgivning av hög kvalitet till dem som har planer på att inleda affärsverksamhet. I samband med högskolor och regionala utvecklingsbolag verkar företagsacceleratorer som är avsedda för dem som eftersträvar snabbare tillväxt. Nuoret Yrittäjäts verksamhet strävar efter att erbjuda nya företagare stöd av likställda och färdiga nätverk.

Vilka är de största utmaningarna för unga företagare?

JM: Många unga företagare som vill utvidga sin verksamhet bekymrar sig förutom för finansieringen även för sysselsättningsriskerna. Den kraftiga ökningen av ensamföretagare på 2000-talet är ett bevis för en hög sysselsättningströskel och en stel arbetsmarknad i vårt land. Regleringen och det stora antalet om och men beträffande förvaltningen i vissa branscher ger också gråa hår.

Hur ordnas finansieringen?

JM: Att få bankfinansiering är för närvarande utmanande för nya företagare som endast har litet kapital. Finnveras och Tekes kompletterande finansiering har dock underlättat situationen. Även nya former av massfinansiering blir klart populärare hela tiden.

Hur kunde man få unga att intressera sig för förvärv av befintliga företag?

JM: De som sysslar med företagarfostran och -rådgivning måste berätta för unga att ett utmärkt sätt att bli företagare är att ta över ett befintligt företag. I och med att företagarna åldras är dessa möjligheter tillgängliga i allt större omfattning under de närmaste åren.

Lisätietoja:
www.yrityssuomi.fi
www.uusyrityskeskukset.fi
www.yrittajat.fi
www.nuoretyrittajat.fi
www.yrityskummit.fi
www.nuoriyrittajyys.fi
www.yes-keskus.fi

Bild: Jaakko Översti

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information