Tietoa omistajanvaihdoksesta

Sisällysluettelo

Yrityksen omistajanvaihdos

Yritysjärjestelyissä rahoitusta tarvitaan yleensä kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Tarjoamme näihin lainoja ja takauksia.

Yrityksen tulevana omistajana sinun kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisiin rahoittajiin jo hankkeen alkuvaiheessa. Rahoituksen järjestymisen edellytyksenä on, että hanke on suunniteltu hyvin, ja että olet varautunut sen sisältämiin riskeihin. Omistajien sitoutuminen ja riittävä omarahoitusosuus ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi. Yrityskaupassa myös myyjä voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana.

Asiantuntijan apu on tarpeen

Voit tehdä yrityskaupan joko liiketoimintakauppana tai osakekauppana. Toteutustapa on harkittava aina tapauskohtaisesti, ja asiantuntijan apu on yrityskauppaa suunniteltaessa aina paikallaan. Saat neuvontaa mm. uusyrityskeskuksista, seudullisista elinkeinoyhtiöistä, yrittäjäjärjestöiltä, tilitoimistoilta ja yrityskauppaan erikoistuneilta välittäjiltä.

Lisätietoa yrityskaupoista:

Liiketoimintakauppa

Liiketoimintakaupassa ostaja yleensä perustaa uuden yrityksen, joka ostaa myyjäyrityksen liiketoiminnan, eli sopimuksen mukaan esimerkiksi koneet ja laitteet, tilat, henkilökunnan ja nimen. Myyjäyrityksen taloudelliset ja juridiset vastuut eivät siirry ostavalle yritykselle. Rahoitus haetaan perustetulle ostajayritykselle, jonka omia vakuuksia, kuten yritys- tai kiinteistökiinnityksiä voidaan käyttää rahoituksen vakuutena. 

Henkilöyhtiöiden (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) osalta liiketoimintakauppa on tavanomaisin ja yleensä luontevin yrityskaupan toteutustapa.

Osakeyhtiön kohdalla ostaja usein haluaa mahdollisten historiallisten riskien ja helppouden takia ostaa mieluummin liiketoiminnan kuin koko yrityksen osakekannan. Silloin ostaja vastaa vain yrityksen tulevaisuudesta ja hänen riskinsä on rajoitettu. Lisäksi ostaja pystyy poistoina hyödyntämään ostetun yrityksen liikearvon kymmenen vuoden kuluessa. 

Osakekauppa

Osakekaupassa ostaja hankkii itselleen kohdeyrityksen osakkeet tai osake-enemmistön. Ostettava yritys jatkaa toimintaansa yleensä entisellä nimellä ja y-tunnuksella. Ostettavan yrityksen aiemmat taloudelliset ja juridiset vastuut pysyvät voimassa omistajan vaihdoksesta huolimatta. Osakkeet voidaan ostaa henkilökohtaisesti tai apuyhtiön avulla.

Henkilökohtainen osakekauppa

Henkilökohtaisen osakekaupan rahoittamiseksi voit hakea Finnveralta henkilökohtaista lainaa. Jo suhteellisen pientenkin yhtiöiden osakkeiden kauppahinta voi kuitenkin olla niin korkea, ettei sen rahoittaminen henkilökohtaisella lainalla ole järkevää tai edes mahdollista.

Apuyhtiön käyttäminen

Usein käytetty vaihtoehto on käyttää ns. apuyhtiötä, jonka nimiin osakkeet ostetaan. Apuyhtiön rahoitus jakaantuu yleensä Finnveran, pankin ja omarahoituksen kesken. Yrityskaupoissa edellytettävä omarahoitusosuus on tyypillisesti 20 %. Finnveran henkilökohtaisesti myönnettävä yrittäjälaina käy yrityksen rahoitushankkeen omarahoitusosuudeksi.

Usein on mahdollista pienentää ostajan tarvitsemaa rahoitusta erilaisilla toimenpiteillä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ostettavan yrityksen omien osakkeiden lunastus yhtiölle osakeyhtiölain sallimissa rajoissa ennen osakkeiden loppuosan kauppaa tai yhtiön jakautuminen, jossa varsinaiseen liiketoimintaan kuulumaton omaisuus erotetaan omaksi yhtiökseen.