Content Section

Finnvera-laina

Sisällysluettelo

Finnveran käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin

Finnveran rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta yritys voi nyt hakea käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta, jos yrityksen lainarahoitus ei muutoin järjesty eikä Finnvera tämän vuoksi voi myöntää rahoitustaan takauksena. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Lainaa voi hakea sähköisessä asioinnissamme.

Lainan määrä voi olla 50 000–300 000 euroa. Käyttöpääomalainan myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä, ja että yrityksellä arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky. Lisäksi yrityksellä tulee olla käytettävissään vähintään yksi virallinen tilinpäätös, eikä yrityksen oma pääoma saa siinä olla negatiivinen. Yrityksellä ei saa myöskään olla maksuhäiriömerkintöjä.

Laina myönnetään korona-valtiontukiohjelman puitteissa, ja tämän vuoksi sen tulee lisäksi täyttää kyseisen valtiontukiohjelman ehdot:

  • lainan määrä saa olla enintään vuoden 2019 palkkakulut kaksinkertaisina tai 25 % yrityksen liikevaihdosta vuonna 2019
  • Yritys ei saa olla ollut ns. vaikeuksissa oleva yritys 31.12.2019
  • laina-aika voi olla enintään kuusi vuotta

Korona-valtiontukiohjelma on määräaikainen, ja se on käytettävissä 31.12.2020 asti. Tuen saajat raportoidaan EU:n komissiolle, joka julkaisee ne EU:n valtiontukiportaalissa.

Yli 300 000 euron lainatarpeet ja korona-valtiontuen sallimaa määrää suuremmat lainat arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen.

HUOM: Hakemuksen käsittely nopeutuu, jos viimeisin virallinen tilinpäätös on toimitettu PRH:lle ennen lainahakemuksen jättämistä ja jos käyttöpääomalainan käyttötarkoitus on eritelty hakemuksessa 10 000 euron tarkkuudella.

Finnvera-laina

Finnvera-laina (Investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Lue myös koronakriisin aiheuttamaan käyttöpääomatarpeeseen myönnettävästä lainasta.

Finnvera-laina (Investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Finnvera-lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja pääsääntöisesti sitä käytetään osana pankin myöntämää kokonaisrahoitusta.

Yrityksen kannattaa ottaa ensisijaisesti yhteys omaan pankkiinsa kokonaisrahoituksen suunnittelua varten. Usein rahoitustarve voidaan ratkaista myös käyttämällä Finnveran takaustuotteita (alkutakaus, pk-takaus ja Finnvera-takaus).

Ennen rahoituspäätöstä Finnverassa tehdään yritystutkimus, jossa selvitetään yrityksen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Arvioimme yrityksen tavoitteita, strategioita, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta. Liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa rahoitushakemuksesi käsittelyä.

Finnvera-lainan ehdot

Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Finnvera-laina on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä erityisin perustein myös pk-yritystä suuremmille yrityksille. Lainaa hakeva yritys voi olla joko toimintaansa vasta aloittava tai jo toimiva yritys.

Finnvera-laina on tarkoitettu erityisesti yrityksille, joissa

  • henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä
  • liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys.

Finnvera-lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa. Laina-aika on yleensä 3–15 vuotta investoinnin luonteesta ja koosta riippuen. 

Finnvera-lainan hinta

Lainan korko voi olla kiinteä tai viitekorkoon sidottu. Korkoon vaikuttavat yrityksen kannattavuus ja taloudellinen asema, toiminnallinen riski sekä lainan vakuus. 

Vakuus neuvotellaan tapauskohtaisesti. Lainasta peritään toimitusmaksu.

Finnvera-lainan hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman voit halutessasi tehdä Oma Yritys-Suomi-palvelussa.

Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, pitää olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta