Content Section

Yrittäjälaina

Sisällysluettelo

Yrittäjälaina

Yrittäjälainaa voidaan käyttää osakeyhtiön osakkeiden ostamiseen tai osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tapahtuvaan sijoitukseen.

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina. Se voidaan myöntää myös useammalle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle.

Yrittäjälainan ehdot

Lainan määrä harkitaan tapauskohtaisesti lainansaajan taloudellinen tilanne ja takaisinmaksukyky huomioiden. Lainan vähimmäismäärä on 20 000 euroa. Laina-aika on tyypillisesti 5–6 vuotta, ja aina enintään 12 vuotta. Laina-ajan alussa voi olla tapauskohtaisesti 1–2 vuotta lyhennysvapaata.

Hakijan omarahoitusosuus yrittäjälainahankkeessa on suositeltavaa, mutta ei välttämätön edellytys lainan myöntämiselle. 

Yrittäjälainan saajalta edellytämme, että

  • hän on osakeyhtiön osakas, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on vähintään 5% yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen
  • hän työskentelee yhtiössä tai toimii hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana
  • hänen henkilökohtainen taloutensa on kunnossa.

Yrittäjälainan kohdeyrityksen toimintaa koskevat edellytykset

  • Yrittäjälainan kohdeyrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
  • Finnvera ei voi rahoittaa varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.
  • Lisäksi Finnveran luottopolitiikassa on rajattu rahoituksen ulkopuolelle muutamia muita toimialoja. Tarkista listaus toimialoista, joita Finnvera ei voi rahoittaa.

Yrittäjälainan hinta

Korko on kuuden kuukauden euriborkorko + marginaali 3,75 % p.a.

Lainasta peritään myös toimitusmaksu lainan noston yhteydessä.

Yrittäjälainan hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ennen rahoituspäätöstä Finnverassa tehdään yritystutkimus, jossa selvitetään hakijan taloudellinen tilanne ja lainan takaisinmaksuedellytykset sekä yrityksen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Arvioimme yrityksen tavoitteita, strategiaa, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta.

Liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa rahoitushakemuksesi käsittelyä. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman voit halutessasi tehdä Oma Yritys-Suomi-palvelussa

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta