Content Section
Artikkelit

Takaus vai laina? Katso vinkit, jos yrityksesi tarvitsee käyttöpääomaa

""
Published date

Finnveran rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta yritykset voivat nyt hakea myös lainaa suoraan Finnverasta, jos rahoitus ei takauksella järjesty. Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten lainarahoituksen saatavuuden takauksilla ja omilla lainoilla koronakriisin kaikissa vaiheissa.

Pankki tai muu rahoittaja hakee takausta yrityksen puolesta

Koronatilanteen alkuvaiheessa Finnvera keskittyi myöntämään takauksia pankkien tai muiden rahoittajien myöntämille lainoille nopeuttaakseen yritysten rahoituksen saantia. Näin siksi, että jokaisella yrityksellä on rahoittaja, joka tuntee asiakkaansa ja jonka kanssa rahoitusjärjestelyt luontevasti käynnistyvät.

Ohjeemme on edelleen: Ota rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä yhteys omaan pankkiisi tai muuhun rahoittajaasi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Rahoittaja voi tehdä takaushakemuksen Finnveralle yrityksesi puolesta, tai yrityksesi voi hakea takausta myös itse. Rahoittaja hakee suoraan Finnverasta aloittavien yritysten alkutakausta, yli kolme vuotta toimineelle yritykselle suunnattua pk-takausta ja nyt myös Finnvera-takausta, mukaan lukien fast track -toimintamallin mukaista takausta, kun alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen. 

Fast track -menettely koskee pankin myöntämää 150 000–1 000 000 euron suuruista käyttöpääomalainaa, jossa Finnveran takausosuus on nostettu 80 prosenttiin ja jossa vakuusvaatimuksesta on luovuttu.

Lue Finnveran palveluista koronatilanteessa

Lainaa Finnverasta, jos Finnveran takaama laina ei ole mahdollinen

Finnveran myöntämän rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, mutta yritys voi nyt hakea käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta, jos yrityksen lainarahoitus ei muutoin järjesty eikä Finnvera tämän vuoksi voi myöntää rahoitustaan takauksena. Lainaan liittyy ehtoja, kuten se, että lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen.

Lainan määrä voi olla 50 000–300 000 euroa. Myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä, ja että yrityksellä arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky. Yrityksellä on oltava vähintään yksi virallinen tilinpäätös, eikä yrityksen oma pääoma saa siinä olla negatiivinen. Maksuhäiriömerkintöjä ei saa olla. Suuremmat lainat harkitaan tapauskohtaisesti.

Laina myönnetään korona-valtiontukiohjelman puitteissa, ja siksi sen tulee lisäksi täyttää myös valtiontukiohjelman ehdot. Korona-valtiontukiohjelma on käytettävissä 31.12.2020 asti. Tuen saajat raportoidaan EU:n komissiolle, joka julkaisee ne EU:n valtiontukiportaalissa.

Lue lisää lainasta koronatilanteessa

Lainaa oman pääoman vahvistamiseen

Yritysten omien pääomien riittämättömyys voi johtaa siihen, etteivät rahoittajat voi myöntää yritykselle lisää lainaa. Oman pääoman vahvistaminen on mahdollista Finnveran kasvulainan avulla. Kasvulaina on niin sanottu juniorilaina, joka on melko pitkälle rinnastettavissa yrityksen omaan pääomaan. Se helpottaa yritysten mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta.

Lue lisää kasvulainasta

Joustoa maksujärjestelyihin?

Finnverassa erilaisia maksuohjelmien järjestelyjä, kuten lyhennysvapaita, on sovittu yrityksille maaliskuusta lähtien lähes 11 000 kappaletta. Lyhennysvapaita myönnettiin keväällä tyypillisesti puoleksi vuodeksi, ja paluu normaaleihin lyhennysohjelmiin lähestyy. 

Jos koronatartuntojen toinen aalto kiihtyy ja tuo mukanaan rajoitustoimenpiteitä, arviomme on, että rahoitusjärjestelyt vaikeutuvat erityisesti niillä yrityksillä, jotka tarvitsisivat järjestelyjä toistamiseen. Asiakkaiden kannattaa olla lyhennysohjelmien jatkosta yhteydessä omaan pankkiinsa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera joustaa järjestelytarpeissa, ja toivomme tässä yhteydessä joustoja koko rahoitusjärjestelmältä. 

Lisätietoa:

Lue lisää palveluistamme koronatilanteessa: finnvera.fi/korona

Tietoa alkutakauksesta

Tietoa pk-takauksesta

Tietoa Finnvera-takauksesta

Finnveran käyttöpääomalaina koronatilanteessa