Content Section

Kasvulaina

Sisällysluettelo

Kasvulaina

Finnvera voi myöntää kasvulainaa pk- ja midcap-yritysten merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen.

Kasvulainaa voidaan myöntää yli kolme vuotta toimineille pk- ja midcap-yrityksille. Rahoitettaessa holding-yhtiötä (NewCo), joka ostaa toimivan yhtiön, edellytetään, että ostettava yhtiö on toiminut vähintään kolmen vuoden ajan.

Kasvulaina on vieraan pääoman ehtoinen välirahoitustuote. Yrityksen omarahoitusosuuden on oltava aina vähintään 20 % ja Finnveran lisäksi rahoituskokonaisuuteen osallistuvien muiden rahoittajien osuuden on oltava vähintään 50 %. Hankkeiden kannattavuus ja rahoituskelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa.

Lisätietoja kasvulainasta

rahoituspäällikkö Esko Huhta, esko.huhta(at)finnvera.fi
rahoituspäällikkö Ilkka Soininen ilkka.soininen(at)finnvera.fi