Content Section

Kasvulaina

Sisällysluettelo

Kasvulaina

Finnvera voi myöntää kasvulainaa pk- ja midcap-yritysten merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen.

Kasvulaina on vieraan pääoman ehtoinen välirahoitustuote, jonka etusija ja muut ehdot neuvotellaan yhdessä hankkeeseen senioriehtoista rahoitusta myöntävien rahoittajien kanssa. 

Yrityksen omarahoitusosuuden on oltava aina vähintään 20 %, ja Finnveran lisäksi rahoituskokonaisuuteen osallistuvien muiden rahoittajien osuuden on oltava vähintään 50 %. Hankkeiden kannattavuus ja rahoituskelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa.

Kasvulainan vähimmäismäärä on pääsääntöisesti 500 000 euroa, ja rahoitettavan hankkeen koko tyypillisesti yli 1,5 miljoonaa euroa.

Kasvulainaa voidaan myöntää yli kolme vuotta toimineille pk- ja midcap-yrityksille. Rahoitettaessa holding-yhtiötä (NewCo), joka ostaa toimivan yhtiön, edellytetään, että ostettava yhtiö on toiminut vähintään kolmen vuoden ajan.

Lisätietoja kasvulainasta

rahoituspäällikkö Ilkka Soininen ilkka.soininen(at)finnvera.fi