Ajankohtaista yrityksille

Korona-koostesivulle on koottu ajantasaiset tiedot Finnveran palveluista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Finnvera suhtautuu joustavasti koronapandemian ja Ukrainan kriisin aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Ajankohtaista

Tilannetietoa Finnveran rahoituksesta Venäjällä ja Ukrainassa

Ota ajoissa yhteys omaan pankkiisi

Suosittelemme asiakkaitamme toimimaan seuraavasti:

 1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 3. Finnvera mahdollistaa uuden käyttöpääomarahoituksen myöntämisen ensisijaisesti takaamalla pankin myöntämän lainan. Neuvottele pankkisi kanssa. Pankkisi voi tehdä takaushakemuksen Finnveralle yrityksesi puolesta.
  1. Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. Finnveran on katettava maksuilla omat toimintakulunsa ja osuutensa takauksista tulevista luottotappiosta. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n ja valtiontuen säännöt. Finnvera ei voi kilpailla pankkien kanssa rahoituksen hinnalla. 
 4. Ensisijainen rahoitusmuotomme on takaus, ja myönnämme lainaa vain osana sovittua kokonaisrahoitusta, joten neuvottelethan aina rahoitushankkeestasi ensin pankkisi kanssa. Jos rahoitus ei järjesty oman pankkisi kanssa, yrityksesi voi hakea tietyin ehdoin käyttöpääomalainaa koronatilanteen aiheuttamiin tarpeisiin Finnverasta. Huomaathan myös, että käyttöpääomalainan myöntäminen koronakriisitarpeisiin edellyttää sen selvittämistä, että lainarahoitus yrityksellesi ei järjesty pankista tai muulta rahoittajalta.  

Tarvitsetko käyttöpääomaa

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa turvaamme pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksellapk-takauksella ja Finnvera-takauksella, joita pankki hakee yrityksesi puolesta.

 • Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.
 • Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. 
 • Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen.
 • Huom! Myös rahoittajat voivat hakea Finnvera-takausta yrityksen puolesta. 

Finnveran takausosuus

Alkutakauksen ja Finnvera-takauksen takausosuus on enintään 80 prosenttia. Pk-takauksessa Finnveran takausosuus on kiinteä 80 prosenttia.

Käyttöpääomalaina koronatilanteeseen

Yrityksesi voi hakea tietyin ehdoin käyttöpääomalainaa myös suoraan Finnverasta, jos rahoitus pankin kanssa ei muuten järjesty. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Yrityksellä täytyy olla käytettävissä vähintään yksi virallinen tilinpäätös. Yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen viimeisessä virallisessa tilinpäätöksessä eikä yrityksen luottotiedoissa saa olla maksuhäiriöitä. Liiketoiminnan on täytynyt olla kannattavaa ennen koronakriisiä, ja yrityksellä on oltava riittävä velanhoitokyky.

Finnvera alensi ja yksinkertaisti hinnoittelua

Finnvera alensi ja yksinkertaisti koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun 2020 alusta lähtienLue lisää hintamuutoksesta uutisestamme.

Finnveran rahoitusta koskevia toimiala ja ym. rajoituksia

Finnveran rahoituksen ulkopuolelle on rajattu rakentamisen perustajaurakointi sekä metsätalous ja maatalouden osalta peltoviljely ja karjatalous. Emme voi myöskään rahoittaa rahoitustoimintaa, uhkapeli- ja aikuisviihdealaa emmekä yhteisöjä tai yrityksiä, joiden liiketoiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ja jotka eivät tavoittele liiketaloudellista voittoa.

Huomioi nämä asiat valtiontukiin liittyen

Finnvera ei myönnä yrityksille suoraa tukea tai avustuksia, mutta Finnveran rahoitukseen sisältyy niin sanottua laskennallista valtiontukea, joka näkyy rahoituksen EU:n markkinahintatasoa edullisempana hintana tai ehtoina. Jos Finnveran rahoituksen hinta alittaa EU:n markkinahinnan, laskennallista tukea katsotaan olevan hintaerotuksen verran. 

Finnveran rahoitukseen sisältyvän laskennallisen tuen ensisijainen valtiontukimuoto on niin sanottu de minimis -tuki. Finnvera ei voi myöntää sitä suorina avustuksina, vaan se sisältyy Finnveran rahoitukseen edullisemman hinnan/ehtojen muodossa. Yritys voi saada de minimis -tukea eri valtion tai kuntien toimijoilta yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Jos yrityksen saaman tuen enimmäismäärä on täynnä tai täyttymässä tai jos yritys täyttää de minimis -asetuksen mukaisen vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän, tuen saanti voi estyä tai edellyttää rahoitukselta korkeampaa hintaa eli niin sanottua tuettomaksi hinnoittelua.

Lue lisää valtiontukisääntelystä ja de minimis -tuesta

Tarvitsetko lyhennysvapaita kuukausia

Jos sinulla on takaus Finnverasta

 • Ole yhteydessä pankkiisi. Pankki hakee kaikki takauksiin liittyvät muutokset puolestasi.

Jos sinulla on lainaa Finnverasta

Pyrimme käsittelemään hakemukset mahdollisimman nopeasti.

Kannustamme asiakkaitamme tekemään realistiset ennusteet tuloista ja menoista sekä olemaan ajoissa yhteydessä omaan pankkiin, jos lisärahoitusta tarvitaan.

Jos et pysty maksamaan saamaasi laskua

Jos et pysty maksamaan laskua eräpäivänä, otathan meihin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteyttä voit ottaa ennen laskun erääntymistä sähköisen asiointipalvelun kautta kohdassa "Hae muutosta voimassa olevaan lainaan" tai lähettämällä viestin sähköisen asiointipalvelun Viestit-osiossa.

Finnvera käyttää Intrum Oy:n palveluja. Intrum lähettää Finnveran kotimaan rahoituksen erääntyneitä laskuja koskevat maksumuistutukset ja maksuvaatimuksen. Jos emme maksumuistutuksista tai maksuvaatimuksesta huolimatta saa maksua erääntyneestä saatavasta tai jos erääntyneen saatavan maksusta ei sovita muuta järjestelyä, Intrum aloittaa Finnveran toimeksiantamana oikeudellisen perinnän. Osalle Finnveran asiakkaista Intrum tarjoaa myös erääntyneitä laskuja koskevan puhelinpalvelun. Tarkastathan viimeisimmästä saamastasi kirjeestä ajantasaiset yhteystiedot. Laskun erääntymisen jälkeen asiaasi hoitava yksikkö on voinut muuttua.

Jos maksu ei ole tilillämme eräpäivänä, perimme erääntyneelle erälle viivästyskorkoa ja lähettämistämme maksumuistutuksista perintään maksu. Viivästyskorko erääntyneille saataville on 16 %. Ensimmäinen maksumuistutus lähetetään 14 vuorokautta eräpäivän jälkeen. Maksumuistutuksesta ja ilmoituskirjeestä takaajalle perintäkulu on 7,44 euroa/kirje. Muut perintäkulut löydät palveluhinnastostamme.

Mikäli et ole saanut laskua, jota maksumuistutus koskee, tarkista osoitetietojesi oikeellisuus. llmoitathan muutoksista Finnveran asiakaspalveluun sähköisen asiointipalvelun Viestit-osiossa, Lähetä viesti -lomakkeella verkkosivuilla tai sähköpostitse asiakaspalvelu(at)finnvera.fi

Viennin rahoitus koronan aiheuttamassa tilanteessa

Finnvera voi nyt myöntää lyhyen riskiajan, eli alle kahden vuoden, vientitakuita markkinakelpoisiin maihin 31.3.2022 saakka. Yksityiset luottovakuuttajat ovat yhä ensisijainen vakuutussuojan tarjoaja, ja Finnveran tehtävä on täydentää markkinaa.

Suuryritysten rahoitus koronan aiheuttamassa tilanteessa

Finnvera voi taata rahoitusta myös suuryrityksille koronan aiheuttamassa tilanteessa: 

 • Ole yhteydessä rahoittajiisi
 • Takaus voi olla enintään 80 % ja vastuiden kokonaismäärä enintään 100 miljoonaa euroa kuitenkin siten, että Finnverasta ei tule päärahoittajaa
 • Käsittelemme suuret hankkeet tapauskohtaisesti

Tietoa eri toimijoiden rahoituspalveluista

Suomen hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronavirustilanteen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut verkkosivustolleen tem.fi/korona toimintaohjeita yrityksille. Verkkosivulla kerrotaan:

 • mistä erikokoiset yritykset voivat hakea rahoitusta koronavirustilanteessa
 • mitä joustoja on saatavissa työeläkemaksuihin ja lomautuksiin
 • mistä voi pyytää tietoa ja neuvontaa.

Tieto on jaoteltu sivulle yrityksen koon mukaan:

 • Yksinyrittäjille  - Finnvera voi myöntää 80%:n takauksen pankin myöntämälle luotolle, jos yritys on merkitty kaupparekisteriin. Finnveran takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille ja esim. freelancereille ja muille, jotka työskentelevät suoraan verokortilla.
 • Pienyrityksille (1–5 työsuhteessa olevaa työntekijää)
 • Pk-yrityksille (6–250 työsuhteessa olevaa työntekijää)
 • Midcap-yrityksille (maks. noin 300 miljoonan euron liikevaihto vuodessa) ja
 • Suuryrityksille on sivulla omat tietopakettinsa.
""
""
 • Yritysrahoituksen tarkemmat hakuohjeet ja -kriteerit ovat rahoitusta myöntämien tahojen verkkosivuilla.

Näin palvelemme

Asiakaspalvelumme palvelee normaaliin tapaan chatissa ja puhelimitse numerossa 029 460 2580.

Voit tehdä rahoitushakemuksen sähköisessä asiointipalvelussamme.

Alkutakausta ja pk-takausta haetaan pankin kautta, ja yrityksen kannattaa olla suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan. Finnvera-takauksen osalta yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta. 

Jaa sivu: