Etsi Finnverasta

Alkutakaus

Edellinen sivu

Alkutakaus

Finnveran alkutakaus auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin.

Finnveran alkutakaus auttaa yritystä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Alkutakaus on tarkoitettu aloittaville, EU:n pk-määritelmän mukaisille yrityksille, joiden merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä.

Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. EU:n valtiontukisäännökset (alkutakaus sisältää de minimis-tukea) rajoittavat alkutakauksen käyttöä kuljetusvälineiden ja -laitteiden hankinnan rahoittamisessa, kun yritys harjoittaa rahdinkuljetusta toisen lukuun. Alkutakaus ei myöskään sovellu yrityskauppojen tai toimitilahankintojen rahoittamiseen.

Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 % kuitenkin siten, että yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla yhteensä enintään 80.000 euroa. Yritys esittää rahoitushakemuksensa omalle pankilleen. Pankki arvioi yrityksen toimintaedellytykset ja luottokelpoisuuden ennen rahoituksen myöntämistä. Pankki hakee yrityksen puolesta alkutakausta sähköisesti Finnverasta, minkä perusteella Finnvera tekee takauspäätöksensä. Yritys ei ole alkutakaus-hakemusta käsiteltäessä yleensä lainkaan suoraan yhteydessä Finnveraan. Alkutakauksesta perittäviä maksuja ovat takausprovisio sekä toimitusmaksu. Takausprovisio veloitetaan 3 kk välein, ja sen suuruus on 2,5 % pankin ilmoittamasta takaussaldosta. Toimitusmaksu on 1 % takauksen määrästä, kuitenkin vähintään 100 e.

Alkutakaus perustuu Finnveran ja pankkien väliseen alkutakaussopimukseen, mikä mahdollistaa takaushakemuksen nopean käsittelyn Finnverassa. Sopimuksessa ovat mukana Aktia Pankki Oyj, Danske Bank Oyj, Handelsbanken/Stadshypotek AB (Julk.), Suomen sivukonttoritoiminta, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Nordea Pankki Suomi Oyj, Oma Säästöpankki, OP-Palvelut Oy, POP Pankkiliitto osk, Säästöpankkiliitto osk ja Säästöpankki Optia. Jos pankkisi ei ole liittynyt alkutakauksen käyttäjäksi, voidaan pankin myöntämien lainojen takauksena käyttää Finnveran muita takauksia.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)

Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki

Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

Katso kaikki yhteystiedot