Content Section

Alkutakaus

Sisällysluettelo

Alkutakaus

Finnveran alkutakaus auttaa uusia pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Oma pankkisi hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta. Alkutakaus soveltuu myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin enintään kolme vuotta toimineille yrityksille.

Alkutakaus on tarkoitettu aloittaville, EU:n pk-määritelmän mukaisille yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Alkutakaus voidaan myöntää kotimaiselle yhtiölle tai rekisteröidylle toiminimelle, ei kuitenkaan osuuskunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle. Kotimaiseksi katsotaan yhtiö tai toiminimi, joka on perustettu ja toimii Suomessa. 

Alkutakaus soveltuu myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin enintään kolme vuotta toimineille yrityksille.

Alkutakauksen ehdot

Alkutakaus voidaan myöntää kotimaiselle yhtiölle tai rekisteröidylle toiminimelle, ei kuitenkaan osuuskunnalle. Takauksen edellytyksenä on, että yrityksesi ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa.

Alkutakauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa. Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 %. Yritykselle yhteen rahoitustarpeeseen kerralla myönnettävän alkutakauksen enimmäismäärä on kuitenkin 80 000 euroa. Tätä suurempaa hanketta ei voi jakaa kahdelle eri alkutakaushakemukselle. Jos yrityksen rahoitustarve on suurempi, tulee asiakkaan hakea Finnvera-takausta sähköisen asioinnin kautta pankin kanssa keskusteltuaan.

Uusi alkutakaus voidaan myöntää, kun edellisestä alkutakauspäätöksestä on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla yhteensä enintään 160 000 euroa. 

Finnvera ei edellytä omarahoitusosuutta.

Takauksen edellytyksenä on, että yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa. Vastuuhenkilön yritysyhteyksissä ei saa olla konkurssimerkintää eikä henkilöyhtiötä, jolla on maksuhäiriöitä.

Taattava luotto

Velkakirjaluotto

Vakuudet

Edellytämme alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkailta omavelkaisia erityistakauksia, joiden tulee kattaa 25 % Finnveran takauksen määrästä. Omavelkaisen takauksen vähimmäismäärä on 3 000 euroa.

Toimiala- ja muut rajoitukset

Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. Alkutakaus ei sovellu yritys- ja liiketoimintakauppojen, yrityksen omien osakkeiden hankkimisen, toimitila- tai ajoneuvohankintojen eikä viennin rahoittamiseen.

Lisäksi EU:n valtiontukisäännökset (alkutakaus sisältää de minimis-tukea) estävät alkutakauksen käyttöä kuljetusvälineiden ja -laitteiden hankinnan rahoittamisessa, kun yritys harjoittaa rahdinkuljetusta toisen lukuun.

Finnveran alkutakaukseen sisältyvä de minimis -tuki voi estää asiakkaalta mahdollisuuden muuhun julkiseen tukeen/avustukseen. Rahoittajan tulee ilmoittaa samanaikaisesti myönnettävät muut tuet alkutakaushakemuksessa. Mikäli tukea ei ole ilmoitettu ja hanke sisältää takauksen lisäksi muuta julkista tukea, muu tuki/avustus voidaan maksatuksen yhteydessä evätä asiakkaalta. Tukea myöntävät esim. Ely-keskus, Business Finland ja kunnat.

Lue lisää de minimis -tuesta.

Alkutakauksen hinta

Finnvera laskuttaa suoraan asiakkaalta rahoittajan luotosta perimien kulujen lisäksi takausprovisiota sekä toimitusmaksun. Takausprovisio veloitetaan 3 kk välein, ja sen suuruus on 1,75 % p.a. pankin ilmoittamasta takaussaldosta. Toimitusmaksu on 0,1 % takauksen määrästä.

Alkutakaus perustuu Finnveran ja pankkien väliseen alkutakaussopimukseen, mikä mahdollistaa takaushakemuksen nopean käsittelyn Finnverassa. Sopimuksessa ovat mukana Aktia Pankki Oyj, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Nordea Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, OP-Ryhmä (OP-palvelut Oy), POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta ja Säästöpankkiliitto osk. Jos pankkisi ei ole liittynyt alkutakauksen käyttäjäksi, voidaan pankin myöntämien lainojen takauksena käyttää Finnveran muita takauksia.

Alkutakauksen hakeminen

Oma pankkisi hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta. Esitä luottohakemuksesi pankille. Pankki arvioi yrityksesi toimintaedellytykset ja luottokelpoisuuden ennen lainan myöntämistä. Finnvera tekee itsenäisen päätöksen pankin hakemukseen ja Finnveran omaan kokonaisarvioon perustuen.

Sinun tai yrityksesi ei tarvitse olla suoraan yhteydessä Finnveraan.

Tutustu alkutakaukseen ja pk-takaukseen oheisella videolla

Tutustu oheisella videolla aloittavien yritysten rahoitukseen tarkoitettuun alkutakaukseen ja kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitukseen tarkoitettuun pk-takaukseen.