Content Section

Finnvera-takaus

Sisällysluettelo

Finnvera-takaus

Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Se sopii pk-yrityksille sekä erityisin perustein myös suuryrityksille. Finnvera-takauksen avulla voidaan taata myös pk-yritysten koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, jos alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tilanteeseen.

Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten

 • tuotekehitykseen
 • markkinointiin
 • kone-, laite- ja tuotantotilainvestointeihin 
 • yrityksen toiminnan vaatiman käyttöpääoman rahoituksen vakuudeksi
 • projektien valmistusaikaisen rahoituksen vakuudeksi 
 • kausirahoituksen vakuudeksi 
 • liiketoiminnan oston tai yrityskauppojen vaatiman rahoituksen vakuudeksi
 • kotimaisiin toimitussopimuksiin liittyviin vakuuksiin.

Finnvera-takauksen avulla voidaan taata myös pk-yritysten niin sanotusta koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tilanteeseen.

Finnvera-takaus sopii pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen tai pankkitakausten vakuudeksi esimerkiksi seuraavissa rahoitusmuodoissa:

 • velkakirjaluotto 
 • luotollinen tili
 • luottolimiitti 
 • pankkitakaus (toimitusvakuus, muu vastuusitoumus)
 • pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus)
 • factoringrahoitus

Ennen takauspäätöstä Finnverassa tehdään yritystutkimus, jossa selvitetään yrityksen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Arvioimme yrityksen tavoitteita, strategiaa, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta. Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Finnvera-takauksen ehdot

Rahoittaja ja Finnvera jakavat rahoitukseen liittyvää riskiä. Finnveran takausosuus määritellään hankekohtaisesti, ja yleensä se on 50–80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. Finnvera-takauksen alaraja on 10 000 euroa.

Finnvera-takauksia myönnetään kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Se sopii pk-yrityksille sekä erityisin perustein myös pk-yritystä suuremmille yrityksille. Rahoituspalvelujen kohdentamisessa noudatamme Euroopan unionin valtiontukea koskevia toimialarajoituksia.

Finnvera-takaus on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa

 • henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä
 • liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys.

Takausaika neuvotellaan tapauskohtaisesti. Vastavakuus neuvotellaan tapauskohtaisesti yhdessä yrityksen ja rahoittajan kanssa.

Finnvera-takauksen hinta

Takauksen saajalta peritään vuotuinen takausprovisio, jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, yrityksen vastavakuus sekä takausaika. Takauksesta peritään myös toimitusmaksu.

Finnvera-takauksen hakeminen

Myös rahoittaja voi hakea Finnvera-takausta suoraan Finnverasta yrityksesi puolesta. On tärkeää, että rahoitusneuvottelussa sovitaan, kumpi taho tekee takaushakemuksen.

Voit myös itse tehdä yrityksesi rahoitushakemuksen sähköisessä asiointipalvelussamme turvallisesti ja helposti. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman voit halutessasi tehdä Oma Yritys-Suomi-palvelussa.