Content Section

Kansainvälistymislaina

Sisällysluettelo

Kansainvälistymislaina

Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.

Rahoituksen kohteena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. Myös omistusosuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voi tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä. Kansainvälistymishankkeen tulee merkittävästi edistää yrityksen Suomessa tapahtuvaa toimintaa. 

Ennen laina- tai takauspäätöstä Finnverassa tehdään yritystutkimus, jolla selvitetään, miten hanke vaikuttaa Suomessa toimivan yrityksen toimintaan ja työpaikkoihin sekä mitkä ovat yrityksen valmiudet ja muut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan sekä kansainvälistymiseen. Lisäksi selvitetään kohdemaan ja mahdollisen yhteistyökumppanin mukanaan tuomat riskit  ja miten niihin on varauduttu.

Kansainvälistymislainan ehdot

Rahoitus myönnetään Suomessa toimivalle pk-yritykselle, jonka toimintaa hankkeen on edistettävä. Rahoitus soveltuu tietyin edellytyksin myös pk-yritystä suuremmalle yritykselle.

Rahoituksen kohteena olevan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa. Rahoitus ei voi kohdistua suoranaisesti viennin rahoitukseen eli käyttötarkoituksena ei voi olla pelkästään myyntikonttorin perustaminen.

Rahoituspalvelujen kohdentamisessa Finnvera noudattaa Euroopan unionin valtiontukea koskevia toimialarajoituksia.

Kansainvälistymislainaa voivat hakea yritykset, joissa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä ja vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys.

Rahoitusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota yritystutkimuksen lisäksi hankkeen sijaintimaan maariskiin ja toimintaympäristöön. Rahoituksen kohteena oleva tytär- tai yhteisyritys tai toimipaikka voi sijaita maassa, jolla Finnveran maaluokituksen mukaan arvioidaan olevan vähintään kohtalainen maksukyky. Finnveran rahoitusosuus yrityksen kansainvälistymishankkeesta neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Oheisesta linkistä voit tarkastella maiden maaluokituksia. Etabloitumista suunniteltaessa suosittelemme ottamaan yhteyttä kyseisen maan aluepäällikköön.

Laina- tai takausaika on yleensä enintään 10 vuotta, joista kaksi ensimmäistä lainavuotta voivat olla lyhennysvapaita. Vakuus neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Kansainvälistymislainan hinta

Viitekorko on 6 kuukauden euriborkorko ja marginaali, jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, luottoaika, kohdemaa ja 
mahdolliset vakuudet.

Takauksen saajalta peritään vuotuinen takausprovisio, jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, takausaika, kohdemaa ja 
mahdolliset vastavakuudet. Lainasta peritään toimitusmaksu.

Kansainvälistymislainan hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu asiointipalveluun henkilö­kohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiili­varmenteella.

Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman voit halutessasi tehdä Oma Yritys-Suomi-palvelussa.

Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, pitää olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta