Etsi Finnverasta
Edellinen sivu

Ostajaluottotakuu

Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta. 

Ostajaluottotakuu on vakuus luotonantajalle ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta. Viejälle takuujärjestely merkitsee kauppahinnan saamista käteisehdoin ja luotonantajalle luottoriskin siirtymistä Finnveralle. Takuu kattaa kaupalliset ja/tai poliittiset riskit, sekä suvereenit riskit kun valtio on luotonsaaja tai takaaja.

Pitkän maksuajan ostajaluottotakuissa takuukatteet päätetään hankekohtaisesti. Kaupallisten riskien kate on enintään 95 % ja poliittisten riskien kate enintään 100 %.

Ostajaluottotakuu soveltuu käytettäväksi erilaisissa keskipitkän ja pitkän maksuajan ostajaluottojärjestelyissä, kuten kauppakohtaisissa ostajaluotoissa, pankki- ja projektikohtaisissa puiteluotoissa, alusrahoituksessa sekä forfaiting- ja leasingrahoituksessa.

Takuu soveltuu lyhyellä maksuajalla tapahtuvaan vientiin silloin, kun viejä saa ostajalta kauppahinnan maksuksi siirtokelpoiset velkasitoumukset eli hyväksytyt vekselit tai velkakirjat ja kun vienti suuntautuu läntisten teollisuusmaiden maiden ulkopuolelle.

Takuu voidaan myöntää koti- tai ulkomaiselle rahoituslaitokselle.

Julkisena vientitakuulaitoksena Finnvera ei EU-valtiontukisääntöjen vuoksi voi taata alle kahden vuoden maksuajan vientikauppoja seuraaviin maihin:

  • EU-maat, paitsi Kreikka* (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tshekki, Unkari, Viro)
  • Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi, USA

*EU-komissio on antanut väliaikaisen luvan vakuuttaa lyhyen maksuajan vientikauppoja Kreikkaan 31.12.2019 saakka.

Alle kahden vuoden riskiajan kauppojen EU-sääntely näihin niin sanottuihin markkinariskimaihin koskee vain perinteistä luottovakuuttamista ostajariskien kattamiseksi, ei pankkiriskien takaamista. Jos maksutapana on remburssi ja käytetään remburssitakuuta tai muuta takuuta, jossa riskinkohteena on pankki, voi Finnvera riskinjakoperiaatteella harkita takuun myöntämistä kyseisiin maihin.

Hakemukset

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun Katso-organisaatiotunnisteella.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää alla olevan PDF-hakemuslomakkeen, joka tulee toimittaa sähköpostilla Finnveraan.

Asioi sähköisesti

PDF-hakemuslomakkeet

Allekirjoitettu lyhyen maksuajan hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen luottovakuutus (at) finnvera.fi

Allekirjoitettu pitkän maksuajan hakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen applications.eca (at) finnvera.fi

LCF-takuu

Ostajaluottotakuiden myöntäminen paikallisvaluutassa (Guarantee Programme for Local Currency Financing, LCF).

Finnveran ostajaluottotakuuta voidaan käyttää paikallisvaluuttamääräisen vientiluoton takaamiseen Local Currency Financing - ohjelman puitteissa (LCF, LCF-takuu). Ostajalle paikallisvaluttamääräinen rahoitus merkitsee luoton noston jälkeisen valuuttakurssiriskin poistumista. Paikallisvaluutassa olevan luototuksen käyttäminen on edullista ostajalle silloin, kun hankkeen kassavirta on pääosin paikallisvaluutassa, kuten infrastruktuurihankkeissa.

Takuu on ostajaluottotakuun sovellus ja sitä koskee OECD:n konsensussopimus. Paikallisvaluutalla tarkoitetaan tässä muita kuin teollistuneiden OECD-maiden päävaluuttoja.

LCF-takuuta voidaan käyttää niissä erikseen valituissa maissa, joiden rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden kehitysaste on riittävän korkea ja valuutta vaihdettava vaihtotasetransaktioissa. Maan lainsäädännön tulee myös sallia LCF-takuumenettely.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot