Content Section

Siltarahoitus avustusten maksua edeltävälle ajalle

Sisällysluettelo

Siltarahoitus avustusten maksua edeltävälle ajalle

Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

ELY-keskusten avustuksenhakijoista siltarahoitusta voivat hakea vain yritykset, jotka ovat hakemassa yrityksen kehittämisavustusta. Business Finlandin avustusten osalta siltarahoitusta voi hakea vain, jos avustuksesta ei makseta ennakkoa.

Siltarahoituksen ehdot

Siltarahoituksen maksamisen edellytyksenä on Business Finlandin tai ELY-keskuksen voimassa oleva myönteinen avustuspäätös. Tämän vuoksi siltarahoitusta koskeva päätös tehdään aina vasta, kun avustuspäätös on tehty. Myönnettävän lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja lainan määrä voi olla enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä, Business Finlandin myöntämissä avustuksissa kuitenkin enintään 500 000 euroa.

Avustukset ohjataan yrityksen avaamalle sulkutilille, jonka ehtojen tulee olla Finnveran hyväksymät. Asiakkaan tulee ilmoittaa avustuspäätöksen hyväksyessään ELY-keskukselle/Business Finlandille em. pankkitili avustuksen maksatustiliksi ja pyytää ELY-keskusta/Business Finlandia vahvistamaan tieto sähköpostitse Finnveralle.

Finnveran laina maksetaan takaisin sulkutilille kertyvillä avustusvaroilla avustusten maksupäivinä. Yrityksen tulee kuitenkin maksaa lainan pääoma ja korot Finnveralle viimeistään velkakirjan mukaisina eräpäivinä, vaikka sulkutilille ohjatut varat eivät riittäisi lainan pääoman ja korkojen maksamiseen. Finnveran lainalle edellytetään vakuudet normaalin vakuuskäytännön mukaisesti.

Siltarahoituksen hakeminen

Siltarahoitukselle ei ole erillistä hakemuslomaketta. Rahoitusta haetaan Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa. Kirjaudu palveluun ja valitse 'Hae takausta yrityksellesi'. Rahoituksen lopulliset ehdot määräytyvät Finnveran rahoituspäätöksen perusteella. EU:n valtiontukisäännökset voivat vaikuttaa siltarahoituksen hintaan korottavasti.

Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, pitää olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta