Content Section

Siltarahoitus avustusten maksua edeltävälle ajalle

Sisällysluettelo

Siltarahoitus avustusten maksua edeltävälle ajalle

Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Avustusvarat ohjataan erikseen sovittavalle sulkutilille käytettäväksi Finnveran lainan maksuun. Siltarahoitusta voi hakea vain, jos avustuksesta ei makseta ennakkoa.

Siltarahoituksen ehdot

Siltarahoituksen maksamisen edellytyksenä on Business Finlandin voimassa oleva myönteinen avustuspäätös. Tämän vuoksi siltarahoitusta koskeva päätös tehdään aina vasta, kun avustuspäätös on tehty. Myönnettävän lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja lainan määrä voi olla enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä, kuitenkin enintään 500 000 euroa.

Avustukset ohjataan yrityksen avaamalle sulkutilille, jonka ehtojen tulee olla Finnveran hyväksymät. Asiakkaan tulee ilmoittaa avustuspäätöksen hyväksyessään Business Finlandille em. pankkitili avustuksen maksatustiliksi ja pyytää Business Finlandia vahvistamaan tieto sähköpostitse Finnveralle.

Finnveran laina maksetaan takaisin sulkutilille kertyvillä avustusvaroilla avustusten maksupäivinä. Yrityksen tulee kuitenkin maksaa lainan pääoma ja korot Finnveralle viimeistään velkakirjan mukaisina eräpäivinä, vaikka sulkutilille ohjatut varat eivät riittäisi lainan pääoman ja korkojen maksamiseen.

Rahoituksen lopulliset ehdot määräytyvät Finnveran rahoituspäätöksen perusteella. Finnveran lainalle edellytetään vakuudet normaalin vakuuskäytännön mukaisesti. EU:n valtiontukisäännökset voivat vaikuttaa siltarahoituksen hintaan korottavasti.

Siltarahoituksen hakeminen

Rahoitusta haetaan Finnveran sähköisessä asiointipalvelussa. Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, tulee olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta