Content Section

Ympäristötakaus

Sisällysluettelo

Ympäristötakaus

Ympäristötakauksia voidaan myöntää vakuudeksi luotoille, joita käytetään ympäristönsuojeluinvestointeihin, uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin tai energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Ympäristötakaus on tarkoitettu ensisijaisesti suurille yrityksille koko maassa.

Takaus soveltuu mm. vesiensuojelu-, ilmansuojelu- ja jätteiden hyödyntämisinvestointeihin sekä uusiutuvan energian hankkeisiin yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta esimerkiksi tuulivoimalapuistojen, biopolttoainelaitosten tai metsäenergiaa hyödyntävien lämpövoimalaitosten investointeihin. Ympäristötakauksella ei voida kuitenkaan rahoittaa em. käyttötarkoituksiin soveltuvien laitteiden valmistusta. Näihin tarkoituksiin Finnvera voi tarjota muita rahoitustuotteita.

Takausta voidaan käyttää myös energiatehokkuuden parantamiseen tarkoitettuihin hankkeisiin sekä edellä kuvattujen hankkeiden muutos-, korjaus- tai parannustöihin.

Takaus voidaan myöntää myös ulkomailla toteutettavalle, Suomen ympäristön tilaa merkittävästi parantavalle investoinnille.

Takauspäätöstä tehdessään Finnveran on kiinnitettävä huomiota ympäristönsuojeluinvestoinneista ja energiainvestoinneista johtuvien toimenpiteiden tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Ympäristötakauksen ehdot

Ympäristötakaus on tarkoitettu ensisijaisesti suurille, teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille.

Taattavan luoton laina-aika on yleensä enintään 10 vuotta.

Takaus voidaan myöntää osalle luottoa riskijaolla rahoittajan kanssa. Finnveran takausosuus taattavasta luotosta voi olla enintään 80 %.

Takaushakemuksen käsittelyä varten hakijan on toimitettava Finnveralle selvitys ympäristönsuojeluinvestoinnin tai jätteiden hyödyntämisinvestoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Jos kyseessä on energiainvestointi, hakijan on toimitettava selvitys uusiutuvan energian lisäämisestä, hankkeen ympäristövaikutuksista tai energiatehokkuuden parantamisesta. Selvitys on hankittava riittävän asiantuntemuksen omaavalta konsulttiyhtiöltä tai muulta toimijalta.

Ulkomaisissa ympäristönsuojeluinvestoinneissa Finnvera hankkii edellä mainitun hakijan toimittaman selvityksen lisäksi ulkoasiainministeriön lausunnon investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta.

Vastavakuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Ympäristötakauksen hinta

Takauksen saajalta peritään vuotuinen takausprovisio, jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen taloudellinen asema, takausluoton laina-aika sekä mahdolliset vastavakuudet. Lisäksi peritään toimitusmaksu.

Ympäristötakauksen hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman voit halutessasi tehdä Oma Yritys-Suomi-palvelussa.