Content Section
Uutiset

”Kriisi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan” – Katso päivitetyt kysymykset ja vastaukset rahoituksestamme koronatilanteessa

""
Published date

Koronatilanteen vaikutukset yritysten taloustilanteeseen ovat muuttuneet ja selkeytyneet poikkeustilanteen aikana. Päivitimme ja täydensimme kysymyksiä ja vastauksia, miten yritys voi toimia koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa ja miten Finnveran rahoitusta voi hyödyntää. Näillä keinoilla haluamme osaltamme auttaa, jotta yrityksillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa toimintaansa, kun koronaviruksen aiheuttama kriisitilanne normalisoituu.

Ajantasaiset tiedot palveluistamme poikkeustilanteessa löytyvät osoitteesta finnvera.fi/korona.

Yritykseni tarvitsee käyttöpääomaa kriisin läpi selviämiseen. Mitä vaihtoehtoja on?

Finnvera myöntää koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa takauksia pankkien yrityksille myöntämille lainoilleFinnveran alkutakaus, pk-takaus ja Finnvera-takauksen fast track soveltuvat myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja pk-takaus yli kolme vuotta toimineille. Pk-takauksessa Finnveran takausosuus on kiinteä 80 prosenttia, ja alkutakauksessa enintään 80 prosenttia.

Pankki hakee kaikkia Finnveran takauksia asiakkaan puolesta Finnverasta, joten suosittelemmekin ottamaan ensin yhteyttä omaan pankkiin.

Yrityksesi voi myös hakea tietyin ehdoin käyttöpääomalainaa suoraan Finnverasta, jos rahoitus pankin kanssa ei muuten järjesty edes Finnveran takauksella. Lainaa ei voi käyttää rahoittajan olemassa olevien saatavien poismaksamiseen. Yrityksellä täytyy olla käytettävissä vähintään yksi virallinen tilinpäätös. Yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen viimeisessä virallisessa tilinpäätöksessä eikä yrityksen luottotiedoissa saa olla maksuhäiriöitä. Liiketoiminnan on täytynyt olla kannattavaa ennen koronakriisiä, ja yrityksellä on oltava riittävä velanhoitokyky.

Kuinka paljon rahoitusta voi saada poikkeustilanteessa?

Alkutakauksen takausosuus voi olla enintään 80 prosenttia lainan määrästä, kuitenkin siten, että yhden kerrallaan myönnettävän alkutakauksen enimmäismäärä on 80 000 euroa. Pk-takauksella taatun lainan enimmäismäärä on 150 000 euroa ja takausosuus kiinteä 80 prosentia.

Uusi alkutakaus ja pk-takaus voidaan myöntää, kun edellisestä päätöksestä on kulunut vähintään kaksi kuukautta. Yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla yhteensä enintään 160 000 euroa ja pk-takausten määrä 240 0000 euroa. 

Finnvera-takauksessa on otettu käyttöön ns. fast track -menettely, joka koskee pankin myöntämää käyttöpääomalainaa jopa miljoonaan euroon saakka. Tässä Finnveran takausosuus on nostettu 80 prosenttia ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu.

Finnvera-takaus on ensisijaisesti 80 prosenttia, mutta jopa 90 prosentin takaus voidaan myöntää pankin myöntämien velkakirjaluottojen takaamiseen, jos pk-yrityksen rahoituksen järjestyminen sitä ehdottomasti edellyttää. Finnveran on toimitettava tiedot kaikista 90 prosentin takauksen saaneista yrityksistä EU:n komissiolle, joka julkaisee yritysten tiedot sivustollaan.

Koronatilanteeseen tarkoitetun käyttöpääomalainan koko voi olla 50 000 - 300 000 euroa.

Myöntääkö Finnvera tukia?

Finnvera ei myönnä tukia tai avustuksia yrityksille. Finnveran rahoitus on aina vastikkeellista, eli takaisin maksettavaa. Kaikki Finnveran takaukset ovat normaalia vastikkeellista rahoitustoimintaa, eivätkä ne ole suoraa tukea.

Onko Finnveralla käytössä suhdannelaina?

Erityistä suhdannelaina-tuotetta ei ole, koska rahoitustarpeet voidaan hoitaa ensijaisesti Finnveran takauksilla ja koronatilanteeseen suunnatulla käyttöpääomalainalla. Ensisijainen ratkaisumme on edelleen takaus: aloittaville yrityksille alkutakaus ja yli 3 vuotta toimineille pk-takaus.

Finnveralla on mahdollisuudet vastata yritysten rahoitushaasteisiin tässä poikkeuksellisessa suhdannetilanteessa olemassa olevien tuotteidensa kautta.

Saako Finnverasta odotusajaksi siltarahoitusta, jos yritys odottaa kehitysavustuksen maksatusta?

Siltarahoituksella tarkoitetaan Finnveran käyttöpääomalainaa, jolla paikataan yrityksen käyttöpääoman tarvetta ELY-keskuksen tai Business Finlandin myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana. Finnveran siltarahoitus toimii normaalisti myös kriisitilanteesta, vaikka muutoin olemme siirtyneet vahvemmin toimimaan takauksin. Meillä on edellytykset kasvattaa siltaratkaisujen määrää, jos tarvetta on. Tällä hetkellä kysyntä on vähäistä, kun esimerkiksi investointeja lykätään. Siltarahoituksen minimimäärä on 50 000 euroa.

Kriisi on vaikuttanut yrityksen kassavirtaan, joka on heikentynyt merkittävästi eikä ole tarkkaa käsitystä, koska se palaa normaaliksi. Voinko saada rahoitusta

Yrityksellä on oltava kannattavan toiminnan edellytykset sen jälkeen, kun väliaikainen koronan aiheuttama kriisi on ohi ja toimintaympäristö normalisoituu.

Toimimme mahdollisuuksien mukaan siltana tilanteen yli. Tarjoamme esimerkiksi mahdollisuutta lyhennysvapaisiin. Jos esimerkiksi maksumuistutus on ehtinyt tulla koronaviruksen vuoksi viivästyneen maksun johdosta, se ei ole este lyhennysvapaalle.

Finnveralla on mahdollisuudet vastata yritysten rahoitushaasteisiin tässä poikkeuksellisessa suhdannetilanteessa olemassa olevien tuotteidensa kautta.

Millainen yritys voi saada rahoitusta poikkeustilanteessa? Onko yritysmuodolla väliä?

Finnveran rahoitus on tarkoitettu elinkeinotoimintaa harjoittaville, liikevoittoa tavoitteleville organisaatoille, joiden taloustilanne oli kunnossa ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa. Yrityksen koolla ei ole väliä, vaan rahoitusta voi saada yksinyrittäjästä suureen yritykseen saakka.

Rahoitus ei kuitenkaan ole tarkoitettu yleishyödyllisille eli esimerkiksi yhdistyksille, eli voittoa tavoittelemattomille organisaatioille.

Miten maksuaikataulua voi muuttaa poikkeustilanteessa?

Yrityksen tulovirta on heikentynyt, kuinka saan nopeimmin kevennettyä lainan maksuaikataulua?

Jos laina on otettu pankista ja Finnvera on lainan takaaja, ole yhteydessä pankkiin. Pankki hakee Finnveralta suostumuksen lainan lyhennysohjelman muutokseen. Jos sinulla tai yritykselläsi on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea lyhennysvapaata sähköisessä asioinnissa.

Kuinka pitkä lyhennysvapaa on mahdollinen?

Finnvera voi yhdellä hakemuksella myöntää 12 kuukauden lyhennysvapaan.

Minkälainen keskimääräinen käsittelyaika takauksilla on? Miten pitkä on pankkien käsittelyprosessi?

Vaikka hakemusmäärät ovat kasvaneet, Finnveran käsittelyajat ovat pysyneet lyhyinä. Alkutakauksen ja pk-takauksen myöntämisessä keskimääräinen käsittelyaika Finnverassa on 2 päivää. Pankki hakee takausta asiakkaan puolesta, mutta koska yrityksissä on varmasti tarve saada tietoa prosessin etenemisestä, olemme ryhtyneet lähettämään myönteisestä takauspäätöksestä hakijalle tiedon tekstiviestillä.

Lyhennysvapaiden osalta pankki voi myöntää Finnveran takauksiin 6 kuukauden lyhennysvapaan automaattisesti. Finnveran lainojen osalta lyhennysvapaiden käsittelyaika on muutamia päiviä.

Pankki ei suostu tekemään maksuaikajärjestelyjä Finnveran takaamalle lainalle. Voiko Finnvera auttaa?

Useimmat pankit ovat jo ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti poikkeuksellisen tilanteen vaatimiin maksuaikajärjestelyihin. Finnveralle on tärkeää, että yrityksen pankki on mukana maksuaikajärjestelyissä. Tilanteen niin vaatiessa harkitsemme yhdessä asiakkaan ja pankin kanssa myös muita ratkaisuvaihtoehtoja.

Lyhennyksen maksupäivä on jo pian eikä hakemusta lyhennysvapaasta ehditä käsitellä ennen sitä. Vaikeuttaako tämä lyhennysvapaan saamista?

Ymmärrämme, että tilanne on tällä hetkellä hankala ja suhtaudumme myönteisesti lyhennysvapaahakemuksiin, vaikka ne tulisivatkin lähellä eräpäivää. Lyhennyksen maksun lyhytaikainen myöhästyminen ei ole este lyhennysvapaan myöntämiselle, mutta toki toivomme mahdollisimman varhaista yhteydenottoa.

Voiko Finnvera tarjota rahoitusta myös suuremmille yrityksille, joilla on lisääntyneitä tarpeita koronan vuoksi?

Finnvera voi palvella EU:n pk-määritelmää laajemmin ns. midcap-yrityksiä ja suuryrityksiä tapauskohtaisesti koronan aiheuttamassa tilanteessa. Ohjaamme olemaan yhteydessä rahoittajiin. Takaus voi olla enintään 80 prosenttia ja vastuiden kokonaismäärä enintään 30 miljoonaa euroa kuitenkin siten, että Finnverasta ei tule päärahoittajaa. Käsittelemme suuret hankkeet tapauskohtaisesti.

Koronan aiheuttamassa tilanteessa Finnvera voi nyt myöntää lyhyen riskiajan, eli alle kahden vuoden, vientitakuita markkinakelpoisiin maihin vuoden 2020 loppuun saakka. Yksityiset luottovakuuttajat ovat yhä ensisijainen vakuutussuojan tarjoaja, ja Finnveran tehtävä on täydentää markkinaa.

Entä jos en pysty maksamaan laskua?

Mitä tapahtuu, jos maksut jäävät maksamatta. Kuinka nopeasti laskut menevät perintään?

Vastuullisena luotonantajana haluamme antaa maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymisen tai syvenemisen estämiseksi sekä maksukyvyttömyystilanteiden ja maksujärjestelyjen hoitamiseksi.

Jos et pysty maksamaan laskua eräpäivänä, otathan meihin yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteyttä voit ottaa ennen laskun erääntymistä sähköisen asiointipalvelun kautta kohdassa "Hae muutosta voimassa olevaan lainaan" tai lähettämällä viestin sähköisen asiointipalvelun Viestit-osiossa.

Lainsäädäntö ja hyvä perintätapa vaatii rahoittajaa lähettämään velalliselle maksuvaatimuksen, vaikka laskulle olisikin sovittu maksuaikaa (laki saatavien perinnästä).

Finnveran yhteistyökumppani Intrum muistuttaa erääntyneistä maksuista kirjeillä, joista ensimmäinen lähetetään kahden viikon kuluttua ja viimeinen seitsemän viikon kuluttua eräpäivästä. Maksuvaatimuksen Intrum lähettää yhdeksän viikon kuluttua eräpäivästä. Jos emme maksumuistutuksista tai maksuvaatimuksesta huolimatta saa maksua erääntyneestä saatavasta tai jos erääntyneen saatavan maksusta ei sovita muuta järjestelyä, Intrum aloittaa Finnveran toimeksiantamana oikeudellisen perinnän.

Osalle Finnveran asiakkaista Intrum tarjoaa myös erääntyneitä laskuja koskevan puhelinpalvelun. Tarkastathan viimeisimmästä saamastasi kirjeestä ajantasaiset yhteystiedot.

Lisätietoa maksumuistutuksista ja kuluista löydät finnvera.fi/korona-sivulta.

Mitä minun pitää tietää valtiontuista?

Olen saanut kehittämistukea muilta julkisilta toimijoilta. Mitä minun pitää ottaa huomioon valtiontukien kertymisestä?

Vaikka Finnvera ei myönnä yrityksille suoraa tukea tai avustuksia, myös Finnveran rahoitukseen sisältyy niin sanottua laskennallista valtiontukea, joka näkyy rahoituksen EU:n markkinahintatasoa edullisempana hintana tai ehtoina. Finnveran rahoitukseen sisältyvän laskennallisen tuen ensisijainen valtiontukimuoto on niin sanottu de minimis -tuki. Sitä yritys voi saada eri valtion tai kuntien toimijoilta yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana edullisilla ehdoilla.

Finnveralla on vaihtoehtoisesti mahdollisuus käyttää rahoitukseen sisällytettynä valtiontukimuotona niin sanottua koronatukea, joka mahdollistaa Finnveran rahoituksen edullisemman hinnoittelun ja ehdot.

Mitä Finnveran koronatukiohjelma tarkoittaa?

Finnveran korona-valtiontukiohjelma perustuu EU-komission antamiin tilapäisiin valtiontukipuitteisiin. Tämä kuitenkin rajaa ulkopuolelle yritykset, jotka olivat vaikeuksissa jo vuoden 2019 lopussa, eli ennen koronaepidemian puhkeamista. Finnveralla on myös velvollisuus raportoida jälkikäteen rahoituksen saajan nimi, Finnveran rahoitusta ja sen sisältämää tukea koskevat tiedot EU:lle.

Lisätietoa koronatukiohjelmasta löytyy finnvera.fi/korona -sivulta.

Mitä hyötyä Finnveran rahoituksen sisältämästä koronatuesta on yritykselle?

Koronatukiohjelma mahdollistaa koronaepidemian johdosta vaikeuksiin joutuneen yrityksen rahoittamisen sekä joustavamman hinnoittelun ja ehdot tilanteessa, jossa yritys ei voi saada normaalia de minimis -tukea.

Finnveran koronatukiohjelman puitteissa myöntämää rahoitusta ei pääsääntöisesti lasketa yhteen muiden viranomaisten myöntämien avustusten tai rahoituksen kanssa.

Koronatukiohjelma ei myöskään kasvata yrityksen tai konsernin de minimis -tukikiintiötä.

Miksi koronatukea ei voi saada alkutakauksessa tai pk-takauksessa?

Koronatuen saaminen edellyttää erillistä valtiontukitarkastelua yhdessä asiakkaan kanssa tuen ehtojen täyttymisen varmistamiseksi. Tämä velvoite kuuluu Finnveralle osana sen hoitamaa julkista hallintotehtävää. Koska pankki hakee alkutakauksen ja pk-takauksen asiakkaan puolesta, ei Finnveralla ole mahdollisuutta tehdä tätä tarkastelua yhdessä asiakkaan kanssa.

Jos alkutakaus tai pk-takaushakemuksen käsittelyn yhteydessä kuitenkin huomataan, että yrityksen yhteenlaskettu tukien määrä on täyttynyt tai täyttymässä, pankki voi ohjata asiakkaan ohjata hakemaan suoraan Finnverasta koronatuettua rahoitusta. 

Mitä koronatuen raportointi- ja julkaisuvelvoite tarkoittaa käytännössä?

Finnveran koronatukiohjelma perustuu EU-komission 19.3.2020 antamiin tilapäisiin valtiontukipuitteisiin. Sen mukaan Finnveralla on velvollisuus raportoida jälkikäteen rahoituksen saajan nimi sekä Finnveran rahoitusta ja sen sisältämää tukea koskevat tiedot EU:n toimivaltaiselle viranomaiselle julkaistavaksi EU:n valtiontukiportaalissa

Rahoitusta tai asiakkuutta koskevat tiedot eivät tule miltään muulta osin julkisiksi, vaan säilyvät pankkisalaisuuden piirissä.

Lue myös:

Ajantasaiset tiedot palveluistamme poikkeustilanteessa löytyy osoitteesta finnvera.fi/korona