Käsittelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Asiakastietojen osalta toimimme valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 5 §:n mukaisesti. Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Finnverasta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Yksittäisten palveluiden, tuotteiden, sivustojen ja sovellusten yhteydessä voi olla esitettynä lisätietoja tietosuojasta. Näissä tapauksissa annetut lisätiedot ovat ensisijaisia suhteessa tähän tekstiin.

Tietosuojakäytäntömme voivat muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät tältä sivustolta.

Miten ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja kerätään?

Finnvera käsittelee henkilötietoja asiakkuuden perusteella. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoito koko asiakassuhteen elinkaaren ajan.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää mm. hänelle tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Finnveran riskienhallintaan sekä lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, kuten käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Finnvera voi tehdä myös asiakasviestintää, jolloin voimme esimerkiksi lähettää asiakkaalle tiedotteita sekä muutosilmoituksia koskien tuotteitamme ja palveluitamme. Voimme käyttää henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin, jos siihen on annettu lupa tai kun se on muuten sallittua. Lisäksi voimme käyttää henkilötietoja myös kohdentaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme esimerkiksi suosittelemalla tai näyttämällä kohdennettua sisältöä palvelussamme.

Mistä henkilötiedot saadaan?

Finnvera saa henkilötiedot asiakkaalta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista luotettavista rekistereistä.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Tietoja käsittelevät vain ne Finnveran työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään aina huolellisesti ja noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Henkilötietoja kerätään tuotteiden ja palveluiden myynnin yhteydessä, henkilön tullessa asiakkaaksi, asiakassuhteen aikana, markkinointikampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin henkilön asioidessa Finnveran kanssa. Keräämme vain kyseessä olevan tuotteen ja palvelun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Saamme tietoja esimerkiksi henkilön pyytäessä palveluja, osallistuessa kyselyihin tai kampanjoihin tai vastatessa kysymyksiin Finnveran tarjoamien palveluiden yhteydessä. Kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

  • Henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Erilaiset asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot
  • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot
  • Tuotteiden ja palveluiden käyttötiedot, esimerkiksi verkkosivuillamme keräämme palveluiden käyttö- ja selaustietoja. Kerättävät henkilötiedot määräytyvät kysymyksessä olevan tuotteen ja palvelun mukaisesti.

Miten käytämme evästeitä?

Eväste (cookie) on käyttäjän laitteelle tallennettava pieni tekstitiedosto, joka ei vahingoita tietokonetta tai sen tiedostoja. Käytämme evästeitä muun muassa verkkopalveluidemme kehittämiseen ja yleisen käyttökokemuksen parantamiseen.

Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellet itse poista niitä sitä ennen. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi.

Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Evästeiden käyttö on mahdollista estää käyttämäsi selaimen asetuksissa. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin heikentää palvelujemme toimintaa ja käyttökokemusta.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Luovutamme tietojasi vain lain (laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä 443/1998 6 §) sallimissa puitteissa. Finnvera voi käyttää alihankkijoita palvelujen tuottamisessa ja luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme tietoja EU:n ja ETA:n sisällä.

Sinun oikeutesi asiakkaana

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Miten henkilötietoja suojataan?

Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta ja tiedot ovat suojatut erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja. Päivitämme sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme jatkuvasti.

Miten tietoja säilytetään ja pidetään ajantasaisina?

Säilytämme tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt osoitetaan ensisijaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakkuuden perusteella. Vastaamme henkilötietojenkäsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin osoitteessa: tietosuojavastaava(at)finnvera.fi. Rekisteröidyn omien tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköisen asioinnin Viestit-osion kautta aiheotsikolla "Muu". Tunnistautuminen järjestelmään tapahtuu pankki- tai Katso-tunnuksilla.

Rekisteriselosteet

Finnveran rekisteriselosteet

Muut rekisteriselosteet