Yritysvastuun merkitys kasvaa jatkuvasti. Jotta yhteiskunta tai siinä toimiva yritys voi toimia aidosti vastuullisesti, on yhdessä määritettävä ja sovittava, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Osin uutta normistoa tuodaan meidän kaikkien noudatettavaksemme säädösten kautta. Osin yritykset ovat linjanneet omia vastuullisuusperiaatteitaan joko lakien sisältöä tarkentaen tai tietoisesti haluten ylittää minimivaatimukset.

Myös Finnverassa on laadittu useita yritysvastuuseen ja sen osa-alueisiin (kuten taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu) sekä eettisen toiminnan periaatteisiin liittyviä pelisääntöjä.

Kun eri aikojen ja tapahtumien tuloksena eri lähestymiskulmia alkaa syntyä väistämättä jo useita, jossain vaiheessa on tarve koota ne yhteen. Tämä Code of Conduct -nimellä kulkeva dokumentti kokoaa yhteen keskeiset hyvän toiminnan periaatteemme ja käytännöt, joita haluamme yhdessä noudattaa. Näin palvelemme asiakkaitamme ja tärkeää yhteiskunnallista tehtäväämme paitsi tuloksellisesti myös yhteisesti sopimallamme oikealla ja kestävällä tavalla.

Pauli Heikkilä
toimitusjohtaja