Content Section
Uutiset

Lounais-Suomen aluekatsaus 1-6/2021: Finnveran käyttöpääomarahoitus suuntautuu nyt kasvun rahoitukseen – Yrityskauppojen rahoitus nousi selvästi, Satakunnassa kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitus

""
Published date

Finnveran rahoituksen painopiste siirtyi Lounais-Suomessa alkuvuonna 2021 jälleen liiketoimintojen kasvun edellyttämään käyttöpääomaan, kun edellisvuonna rahoitus painottui koronakriisistä johtuneeseen yritysten kassojen vahvistamiseen. Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 Lounais-Suomessa rahoitusta yrityksille 128 miljoonaa euroa (144), mikä oli 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Rahoitus kohdistui pääasiassa pk- ja midcap-yrityksille sekä jonkin verran suuryrityksiksi luettaville yrityksille. Suuryrityksille myönnetty kotimaan rahoitus mukaan lukien Finnveran rahoitus Lounais-Suomessa oli alkuvuonna 2021 yhteensä 344 miljoonaa euroa. Luku sisältää yksittäisen suuren rahoituksen. Rahoituksen painopisteen muutos kertoo yritysten tilanteen normalisoitumisesta. Yritysten positiivisista tulevaisuuden odotuksista kertonee myös se, että Finnveran rahoittamien yrityskauppojen määrä kasvoi Lounais-Suomessa merkittävästi.

Lounais-Suomeen sijoittuu suuria veturitoimialoja, kuten telakat, autoteollisuus ja esimerkiksi lääketeollisuus, ja alueen elinkeinorakenteeseen kuuluu sekä kansainvälisiä suuryrityksiä että runsaasti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Finnvera sai vuonna 2020 valtuudet myöntää käyttöpääomarahoitusta myös suurille yrityksille koronatilanteesta johtuneisiin rahoitustarpeisiin. Tämä on näkynyt myös Lounais-Suomen alueella.

– Suuryrityksillä on iso vaikutus alihankintaketjujen kautta pk-yritysten tilauskantoihin ja sitä kautta yritysten kasvunäkymiin laajasti, sanoo Finnveran Länsi-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen.

Finnveran rahoituksessa Lounais-Suomessa korostuvat alueen elinkeinorakenteesta johtuen juuri valmistavan teollisuuden toimialat: metallituotteiden valmistus, muu teollisuus ja valmistus sekä tukkukauppa. Satakunnassa metallialan ja muun teollisuuden ja valmistuksen osuus oli alkuvuonna yhteensä jopa yli 60 prosenttia Finnveran myöntämästä pk-yritysten rahoituksesta.

– Vaikka toimialat vaikuttavat perinteisiltä, niin useat näistä yrityksistä ovat osaamisensa puolesta huippuyrityksiä, jotka voittavat vientikauppoja maailmalta, toteaa Pelkonen.

Alueen talouden piristymistä kuvaa myös yrityskauppojen ja omistajanvaihdosten lisääntyminen. Alkuvuonna Finnveran rahoittamat omistajanvaihdokset nousivat 19 prosenttia edellisvuodesta 70 yritykseen, ja yrityskauppoihin myönnetty rahoitus kasvoi peräti 43 prosenttia 16,4 miljoonaan euroon.

Maakunnallisesti pk-yritysten rahoitus vaihtelee – Satakunnassa kasvua, Varsinais-Suomessa laskua

Maakunnallisesti tarkasteltuna rahoituksen määrä vaihtelee suuresti. Satakunnassa myönnetty pk-yritysten rahoitus kasvoi alkuvuonna 38 prosenttia 58 miljoonaan euroon (42). Varsinais-Suomessa rahoitusta myönnettiin 70 miljoonaa euroa (95), mikä puolestaan oli 26 prosenttia edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

– Varsinais-Suomessa rahoituksellinen tilanne on vakaa, ja yrityksien kassatilanne on vahvistunut. Kun suhdannenäkymä on kääntynyt positiivisemmaksi, saavat yritykset hyvin pankkirahoitusta ilman Finnveran mukanaoloa. Satakunnassa korostuu etenkin kasvavien ja kansainvälitystyvien yritysten rahoitus. Ilahduttavaa on, että yritykset ovat voittaneet maailmalta vientikauppoja, joita olemme olleet rahoittamassa.

Finnveran käyttöpääomarahoitus suuntautuu nyt kasvun rahoitukseen – ”Kun kauppa käy, on kysyntää myös toimitusvakuuksille”

Finnveran rahoituksesta Lounais-Suomessa 44 prosenttia kohdistui käyttöpääomaan. Yritykset ovat tarvinneet rahoitusta liikevaihdon ja tilauskantojen kääntyessä kasvuun. Tämä näkyy myös toimitusvakuuksien merkittävänä osuutena (22 %).

– Kun kauppa käy, on kysyntää myös toimitusvakuuksille. Lounais-Suomessa on runsaasti projektiluontoisia toimituksia tekeviä pk- ja midcap -yrityksiä, jotka tarvitsevat toiminnassaan toimitusvakuuksia. Myös investointien rahoitus on ollut korkealla tasolla, mikä osaltaan selittyy kasvaneella yrityskaupparahoituksella, toteaa Pelkonen.

""

Matkailun vaikeudet näkyivät Ahvenanmaan rahoituksessa 2020 – rahoitustilanne normalisoitunut hyvän kesän jälkeen

Ahvenanmaan yritysten rahoituksessa muutos edellisvuodesta on erittäin suuri. Ahvenanmaalla rahoitusta myönnettiin alkuvuonna 2021 vain 1 miljoonaa euroa (7), eli määrä laski 90 prosenttia.

– Ahvenanmaan rahoituskysyntä on palannut normaalitasolleen. Matkailusta merkittävästi riippuvaisen maakunnan viime vuotta leimasi koronarajoituksien tuomat haasteet, mikä aiheutti matkailualan ja siihen liitännäisten liiketoimintojen äkillisen romahtamisen. Nyt takana on hyvä matkailukesä, ja yritykset ovat pärjänneet rahoituksellisesti omillaan.

Lisätiedot:
 

Seija Pelkonen, aluejohtaja, Länsi-Suomi, Finnvera, puh. 029 460 2620

Liite: Lounais-Suomen aluekatsaus 1-6/2021 (PDF)