Content Section
Uutiset

Finnvera: Rahoituksen hyvä saatavuus on jatkunut, vaikka koronakriisi on vaikeuttanut yritystoimintaa. Pk-yritysten suhdanneodotukset putosivat jyrkästi

henkilökuva Timo Lindholm
Published date

Tuoreen pk-yritysbarometrin viesti on melko synkkä: saldoluvut putosivat koronakriisin takia selvästi kaikilla osa-alueilla. Kriisi on myös lisännyt yritysten rahoitustarvetta. Barometrin mukaan yritysten ulkoisen rahoituksen käyttö nousi edellisen barometrin luvuista seitsemän prosenttiyksikköä. Nyt 32 prosenttia yrityksistä raportoi ottaneensa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rahoitusta.

Kriisistä huolimatta rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvällä tasolla, sillä vain 5 prosenttia yrityksistä kertoo saaneensa rahoitushakemukseensa kielteisen päätöksen. Tämä selviää Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä pk-yritysbarometristä, johon vastasi kesä-heinäkuussa lähes 5 100 pk-yritystä.

–Barometri kertoo, että rahoitus toimii hyvin nopeasti heikentyneestä talouden tilasta huolimatta. Aiemmissa talouskriiseissä rahoitusmarkkinoiden kitka on usein ollut joko kriisin käynnistäjänä tai ainakin syventänyt sitä, sanoo Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.

Yleisintä ulkoisen rahoituksen käyttö on ollut mikroyrityksiä suuremmissa, yli kymmenen hengen pk-yrityksissä. Rahoituksen käyttö on kuitenkin lisääntynyt myös pienemmissä yrityksissä, joista joka neljäs on viimeisen vuoden aikana hankkinut pankki- tai muuta rahoitusta.

Koronakriisistä johtuvat vaikeudet näkyvät siinä, että rahoitusta käyttöpääomaksi hakevien osuus kaksinkertaistui edelliseen barometriin verrattuna. Positiivista on kuitenkin se, että yrityksen kasvu ja kehittämishankkeet ovat painavimmat syyt hakea rahoitusta. Kone- ja laiteinvestointeihin rahoitusta aikoo hakea 39 prosenttia ja kehittämishankkeisiin liki 30 prosenttia, kasvuun tai kansainvälistymiseen 23 prosenttia.

Finnveran pk-yrityksille myöntämä rahoitus kaksinkertaistui alkuvuonna

Ulkoisen rahoituksen kysynnän nousu alkuvuonna näkyi erittäin selvästi Finnveran puolivuosikatsauksen luvuissa. Pk-yritysten rahoituksen kysyntä Finnveralta nousi merkittävästi tammi–kesäkuussa. Kotimaan lainoja ja takauksia myönnettiin 926 miljoonaa euroa, mikä oli peräti 115 prosenttia enemmän edelliseen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

–Sujuvasti toimiva julkinen yritysrahoitus on tärkeä osa elinkeinopolitiikkaa ja sen merkitys korostuu nykyisissä oloissa, sanoo Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.

Finnvera on varautunut turvaamaan elinkelpoisten yritysten rahoituksen saatavuuden kriisin kaikissa vaiheissa. On odotettavissa, että yritysrahoituksen yleinen tilanne kiristyy lähitulevaisuudessa, jo syksyn aikana. Vaikka Finnveran rahoituksen painopiste on edelleen takauksissa, yritykset voivat nyt hakea myös lainaa suoraan Finnverasta, jos rahoituksen järjestyminen sitä edellyttää.

Lähitulevaisuus näyttää harmaalta

Pk-yritysten suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku putosi barometrissä lukemaan -11, kun kolmasosa yrityksistä arvioi suhdanteiden edelleen heikkenevän lähimmän 12 kuukauden aikana. Teollisuudessa näkymät seuraavalle 12 kuukaudelle ovat hieman heikommat kuin muilla toimialoilla. Koronakriisin toinen vaihe näkyy erityisesti siinä, että odotukset synkentyivät eniten suuremmissa, yli 50 henkeä työllistävissä pk-yrityksissä. 

–Tämä ennakoi sitä, että koronakriisi tuntuu aiempaa rankemmin suurissa, vientiä harjoittavissa teollisuuden yrityksissä, arvioi Lindholm. Positiivista on kuitenkin se, että teollisuudessa investointi- ja toiminnan kehittämishalukkuus ovat muita toimialoja vahvempia. Teollisuuden pk-yritykset näkevät myös kannattavuutensa säilyvän muita aloja paremmin.

Lisätiedot:
Timo Lindholm, pääekonomisti, Finnvera Oyj, p. 029 460 2910
Lue raportti pk-yritysbarometristä Suomen Yrittäjien sivustolta.​ ​