Content Section
Uutiset

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1-12/2022: Viennin ja kauppojen rahoitus kasvoi, investointirahoituksen kysyntä laski

""
Published date

Finnveran vuonna 2022 myöntämän rahoituksen yhteenlaskettu määrä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yrityksille laski odotetusti edellisvuodesta. Myös pohjalaisyritysten investointirahoituksen kysyntä laski edellisvuodesta. Toimintaympäristön muutos alkoi näkyä rahoituksen kysynnässä vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Kasvua nähtiin vientihankkeiden rahoituksessa sekä kaupankäynnin ja toimitusvakuuksien rahoituksen myöntämisessä.

Finnvera myönsi Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yrityksille kotimaan rahoitusta yhteensä 102 miljoonaa euroa (114) vuonna 2022. Tästä Pohjanmaan osuus oli 47 miljoonaa euroa (49), Etelä-Pohjanmaan 36 miljoonaa euroa (29) ja Keski-Pohjanmaan 19 miljoonaa euroa (35). Finnveran myöntämä rahoitus mahdollisti 214 miljoonan euron kokonaishankkeiden toteutumisen yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa.

Suurin osa maakuntien rahoituksesta kohdistui aloittaville yrityksille, kasvuyritysten investointeihin ja käyttöpääomaan, vientiin ja toimituksiin sekä omistajanvaihdoksiin, jotka ovat Finnveran rahoituksen tärkeimpiä kohteita.

- Toimintaympäristön muutos alkoi näkyä rahoituksen kysynnässä vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Investointihankkeisiin ja omistajanvaihdoksiin haettiin edellisvuotta vähemmän rahoitusta. Positiivista kasvua nähtiin vientihankkeiden rahoituksessa sekä kaupankäynnin ja toimitusvakuuksien rahoituksen myöntämisessä, sanoo aluepäällikkö Kari Hytönen.

Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus maakunnissa myönnetystä rahoituksesta oli yli puolet. Teollisuuden, erityisesti metalliteollisuuden osuus rahoituksesta oli suurin kaikissa kolmessa maakunnassa. Rahoitus kohdistui lähes sataprosenttisesti pk- ja midcap-yrityksille.

Finnveran rahoituksella myötävaikutettiin maakunnissa yhteensä yli 350 uuden työpaikan syntymiseen (525). Yritysten laskeneet odotukset syntyvistä uusista työpaikoista heijastavat paitsi uusien yritysten lukumäärän laskua, myös työvoimapulaa. Maakuntien työllisyysaste on korkea ja uusiin työpaikkoihin on haastavaa löytää työvoimaa.

Pohjalaisyritysten investointirahoituksen kysyntä laski, maakuntien välillä eroja rahoituksen käyttötarpeissa

Epävarmassa taloustilanteessa yritysten investointiaikeet usein hidastuvat. Kuten muualla Suomessa, myös pohjalaisyritysten investointirahoituksen kysyntä laski edellisvuodesta, joskin maakuntien välillä oli eroja. Pohjanmaalla investointirahoitus laski hieman edellisvuodesta, mutta alueen yritykset kuitenkin investoivat. Etelä-Pohjanmaalla investointien osuus rahoitetuista hankkeista lähes puolittui kysynnän painottuessa käyttöpääomaan, toimitusten ja viennin rahoitukseen. Keski-Pohjanmaalla investointien osuus säilyi lähes ennallaan.

""

Etelä-Pohjanmaalla rahoitettiin sekä kotimaan että vientikauppaa. Toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta nousi, mikä kertoo kaupankäynnin olleen aktiivista. Käyttöpääomarahoituksen kasvu indikoi varautumista kustannusten nousuun.

Pohjanmaalla vientikauppojen ja toimitusvakuuksien osuus kokonaishankkeista kasvoi. Pohjanmaan alueella on vahva vientisektori ja suuria yrityksiä, jotka tuovat mahdollisuuksia alihankintaverkoston kautta myös pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tämä näkyy viennin rahoittamisen sekä toimitusvakuuksien rahoituksien kasvuna. Käyttöpääomarahoituksen osuus väheni merkittävästi edellisestä vuodesta ja koronavuodesta.

Keski-Pohjanmaalla rahoituksen myöntäminen laski koronaa edeltävää tasoa alemmaksi. Viennin rahoittamisen lasku saattaa osittain selittyä alueen yritysten projektitoimituksilla, joihin on myönnetty rahoitus vuoden 2021 puolella eikä uutta rahoitusta ole tarvittu. Yritysten käyttöpääomarahoituksen tarve pysyi ennallaan.

Heikot suhdannenäkymät hidastavat yrityskauppoja

Yleiset suhdannenäkymät ovat huonoimmat sitten finanssikriisin. Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus laski. Finnvera oli vuonna 2022 rahoittamassa pohjalaismaakunnissa yhteensä 61 yrityksen (66) omistajanvaihdosta yhteensä 8 miljoonalla eurolla (11). Alueiden väliset eroavaisuudet ovat vuosittaisia ja toimintaympäristö vaikeuttaa mm. yrityksen arvon määritystä.

- Onnistuneet omistajanvaihdokset ovat tärkeitä ja luovat uusia investointeja, työpaikkoja, veropohjaa ja hyvinvointia koko Suomeen. Helmikuussa julkistetun Pk-barometrin mukaan alueen pk-yrityksistä joka kolmas suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. Nykyisellä tahdilla tämä ei tule toteutumaan. Vaikka näkymät ovat heikot, niin silti yritysten pitäisi satsata tulevaisuuteen ja tässä rahoituksen saatavuus on keskeisessä roolissa. Kasvuhakuiset yritykset uskovat liikevaihdon kasvuun. Tänäkin vuonna Finnvera tuo markkinoille rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi uusia rahoitustuotteita, kuten helmikuussa käynnistynyt vientiluotto pienempiin vientikauppoihin ja kesäkuussa kasvuyritysten rahoitukseen kohdennetut digitalisaatio- ja innovaatiolaina sekä ilmasto- ja ympäristölaina, sanoo aluepäällikkö Päivi Kinnunen.

Liite: Finnveran Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1-12/2022 (PDF)

Lisätietoja

  • Etelä-Pohjanmaa: Kari Hytönen, aluepäällikkö, Finnvera Sisä-Suomi
    puh. 029 460 2351, [email protected]
  • Pohjanmaa & Keski-Pohjanmaa: Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Finnvera, Länsi-Suomi
    puh. 029 460 2631, [email protected]
Jaa sivu: