Content Section
Tiedotteet

Etelä-Suomen aluekatsaus 1–12/2021: Finnveran rahoitus edelleen korkealla tasolla Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, teollisuusyritykset kasvun vetureina – yrityskaupoissa huippuvuosi

""
Published date

Vuosi 2021 oli varsin vilkas kaikissa Finnveran Etelä-Suomen-alueen kolmessa maakunnassa, ja Finnvera myönsi Etelä-Suomen alueelle kotimaan rahoitusta yhteensä 536 miljoonaa euroa. Uudellamaalla jäätiin odotetusti vuoden 2020 ennätyksellisen korkeista rahoitusvolyymeistä, mutta rahoitusta myönnettiin edelleen selvästi enemmän kuin vuonna 2019. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa rahoituksen määrä kasvoi myös vuoteen 2020 verrattuna. Taustalla on erityisesti teollisuusyritysten rahoituksen kysynnän kasvu, yritysten omistajanvaihdosbuumi ja osittain myös viennin rahoitus. Omistajanvaihdoksiin myönnetyn rahoituksen määrä oli korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Toimintaympäristön nopea muutos Venäjän toimien vuoksi tuo jatkossa haasteita alueen yrityksille.

Finnvera myönsi rahoitusta Etelä-Suomen alueen kolmessa maakunnassa seuraavasti:

Myönnetty rahoitus Etelä-Suomen alueella, milj. e*

Maakunta

2021

2020

2019

Etelä-Karjala

29,8

26,0

24,5

Kymenlaakso

52,9

26,7

15,6

Uusimaa

453,5

483,4

219,1

Yhteensä

536,2

536,1

259,2

*Luvut pitävät sisällään myös suuryrityksille myönnetyn kotimaan rahoituksen yhteensä vuonna 2021: 174,7 milj. e (2020: 67,5).

Alueen yritysten rahoitushankkeet liittyivät vuonna 2021 pääosin käyttöpääomaan (503 miljoonaa euroa) ja investointeihin (369 miljoonaa euroa). Investointien määrä nousi jopa 50 prosenttia edellisvuodesta.

Kymenlaakson ja Uudenmaan rahoituksen kasvu johtui vuonna 2021 erityisesti suuryritysten rahoituksesta. Myös pk-yritysten rahoitus oli edelleen koronaa edeltänyttä vuotta 2019 korkeammalla. Etelä-Karjalassa ei ollut suuryritysrahoitusta, vaan lisääntynyt rahoitus kohdistui pk-yrityksiin.

 Vuonna 2020 Uudenmaan rahoituksen ja asiakasmäärän voimakas kasvu johtui lähes yksinomaan koronakriisistä, jolloin rahoituksen kysyntä keskittyi voimakkaasti Uudellemaalle. Maakunnan asiakasmäärä kasvoi tuhannella. Vuonna 2021 varsinaisia koronasta johtuvia rahoitustarpeita oli Etelä-Suomen alueella enää yksittäisissä hankkeissa, sen sijaan mielenkiintoisia kasvuhankkeita oli runsaasti, kertoo Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Teollisuusyritykset tarvitsivat rahoitusta muun muassa komponenttipulaan ja yrityskauppoihin

Teollisuusyritysten osuus rahoituksesta kasvoi merkittävästi kaikissa kolmessa maakunnassa.

Rahoituksen kärjessä teollisuuden aloista ovat Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa metallituotteiden valmistus ja muu teollisuus ja valmistus, Kymenlaaksossa puolestaan kemianteollisuus sekä muu teollisuus. Muun teollisuuden suuri osuus kertoo siitä, että alueen teollinen yrityskenttä on hyvin monipuolista.

 Näyttää siltä, että teollisuusyritykset ovat hakeneet rahoitusta kasvun lisäksi esimerkiksi varautuakseen komponenttipulaan. Teollisuusyritysten osalta myös yrityskauppojen määrä on ollut kasvussa, mikä näkyy rahoituksen kysynnässä, kuvaa Karppinen.

Etelä-Karjalassa myös kaupan ja kuluttajapalveluiden rahoitus jatkoi kasvuaan.

Toimialoista matkailu- ja ravintolatoiminnan rahoitus normalisoitui Etelä-Suomen alueen maakunnissa. Uudellamaalla toimialan rahoitus aleni jopa 61 prosenttia 24,5 miljoonaan euroon, mutta vuoden 2020 rahoitus alalle, 63,6 miljoonaa euroa, olikin poikkeuksellisen suurta

Yrityskaupoissa ennätysvuosi – lähivuosina edessä omistajanvaihdosten piikki, erityisesti Kymenlaaksossa

Finnvera rahoitti alueen omistajanvaihdoksia lähes 60 miljoonalla eurolla mahdollistaen yli 220 yrityksen omistajanvaihdoksen. Alueella omistajanvaihdoksiin myönnetyn rahoituksen määrä olikin korkeimmalla tasolla kymmeneen vuoteen.

Alueellisesti omistajanvaihdosten rahoitus jakautui seuraavasti:

Omistajanvaihdosten rahoitus Etelä-Suomen alueella, milj. e

 

Maakunta

2021

2020

2019

Etelä-Karjala

4,6

2,7

2,1

Kymenlaakso

4,7

3,9

5,1

Uusimaa

50,2

42,3

37,0

Yhteensä

59,5

48,9

44,2

 Omistuksenvaihdokset ovat tärkeitä yrityskentän uudistumisen, kasvun ja jatkuvuuden kannalta. Erityisesti teollisuusyritykset hakivat kasvua yrityskauppojen kautta, kun taas ravintola-alan yrityskaupat eivät ole vielä palautuneet koronakuopasta. Tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan kolmannes pk-yrityksistä on suunnitellut toteuttavansa yrityksessään omistajanvaihdoksen 5 vuoden sisällä, joten asia on akuutti. Erityisesti Kymenlaaksossa omistajanvaihdoksia on odotettavissa valtakunnallista tasoa enemmän, kertoo aluepäällikkö Elisa Sipponen.

Toimintaympäristön nopea muutos tuo haasteita – vientikaupan riskeiltä suojautumisen merkitys korostuu

Pk- ja midcap-yritysten viennin rahoituksen kasvu oli vahvaa erityisesti Etelä-Karjalassa ja vähäisintä Kymenlaaksossa vuonna 2021. Vientitakauksia ja pk-vientitakuita myönnettiin 106 miljoonaa euroa. Määrä nousi noin 16 prosenttia vuodesta 2020 ja lähes kolminkertaistui vuoteen 2019 verrattuna.

Nopeasti muuttunut geopoliittinen tilanne tuo haasteita alueen yrityksille. Tilanne koskee erityisesti alueen Venäjän-kauppaa harjoittavia yrityksiä sekä kaupan ja matkailualan yrityksiä. Toimintaympäristön epävarmuus vaikuttaa myös kuluttajakäyttäytymiseen sekä uusiin investointeihin ja projekteihin.

 Tilanne muuttuu nyt nopeasti, ja seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja esimerkiksi pakotteiden vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan. Uusien vientitakuiden käsittely Venäjälle ja Ukrainaan on keskeytetty. Vientikaupan riskeiltä suojautumisen merkitys korostuu näinä aikoina, muistuttaa aluejohtaja Karppinen.

Lisätietoja:

Anna Karppinen, aluejohtaja, Etelä-Suomi, puh. 029 460 2671

Elisa Sipponen, aluepäällikkö, omistajanvaihdokset, puh. 029 460 2834

Liite: Etelä-Suomen aluekatsaus 1-12/2021 (PDF)

Katso video: Aluejohtaja Anna Karppisen katsaus Etelä-Suomen rahoitukseen ja talouteen.

Jaa sivu: