Content Section
Tiedotteet

Ennakkotietoja Finnvera-konsernin vuodesta 2019: Finnveran rahoitus pk-yrityksille ja suuryritysten vientikauppoihin kasvoi – Viennin rahoituksen valtuuksia korotettiin merkittävästi

""
Published date

Finnveran rahoitus pk- ja midcap-yrityksille kasvoi vuonna 2019 muutaman vuoden tauon jälkeen, ja Finnvera myönsi rahoitusta lähes miljardi euroa. Myös suuryritysten vientikauppoihin myönnetty rahoitus kasvoi edellisvuodesta, ja oli yli viisi miljardia euroa. Kasvua selittää erityisesti risteilyvarustamojen investointiaalto, joka luo kysyntää telakoille ja niiden alihankintaverkostoille Suomessa. Myös uusien vientitakuiden ja vientiluottojen kysyntä pysyi korkealla. Eduskunta päätti vuodenvaihteessa Finnveran viennin rahoitusvaltuuksien merkittävästä korottamisesta, mikä mahdollistaa vientikauppojen edistämisen myös jatkossa.

Risteilyvarustamojen investointiaalto näkyi Finnveran viennin rahoituksessa

Viennin rahoitus kasvoi vuonna 2019 edellisvuodesta, ja Finnvera myönsi suuryritysten vientikauppoihin vientitakuita ja erityistakauksia 5,2 miljardia (3,0) ja vientiluottoja 2,5 miljardia euroa (2,2).

Yksittäisten suurten vientikauppojen toteutumisella ja ajoittumisella on vaikutusta myönnetyn rahoituksen määrään, mistä johtuen vuosivaihtelut ovat tyypillisesti suuria. Myönnetty rahoitus kohdistui aiempien vuosien tapaan erityisesti alus- ja telakka-, tele- ja metsäsektoreille. Myös uusien vientitakuiden ja vientiluottojen kysyntä pysyi edellisvuosien tapaan korkealla.

Finnveran myöntämistä takuista euromääräisesti eniten kasvoivat vuonna 2019 ostajaluottotakuut, joita myönnettiin 3,8 miljardin euron (2,3) arvosta. Ostajaluottotakuiden kysyntä kuvaa Suomen viennin rakennetta ja sitä, että pääomahyödykkeiden viennin rahoitus edellyttää pitkiä maksuaikoja ja pitkäaikaisia luottoja vientiyrityksen ulkomaiselle ostajalle. Risteilyalustoimialan kansainvälinen investointiaalto näkyi Finnveran takaamissa hankkeissa. Joulukuussa 2019 Finnvera solmi yhtiön historian suurimpiin kuuluvan yksittäisen rahoitussopimuksen, yli 1,2 miljardia euroa, Royal Caribbean Cruises -varustamon kanssa vuonna 2025 luovutettavasta risteilyaluksesta.

Suuryritysten vientikauppoihin myönnettyjen vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta oli vuoden 2019 lopussa 25,2 miljardin euron (23,3). Vastuukannasta noin 11,1 miljardia euroa (10,0) oli nostettuja takuita eli yli puolet vastuukannasta oli vientiyritysten tuleviin toimituksiin liittyviä sitovia rahoitustarjouksia tai sopimuksia, joista Finnveralle ei vielä synny luottoriskiä.

Valtuuksien korotus antaa mahdollisuudet edistää vientiä

Pitkät toimitusajat ovat sitoneet Finnveran viennin rahoituksen valtuuksia, ja siksi valtuuksien korottaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2019. Eduskunta päätti vuoden lopussa lakimuutoksista, joiden myötä vientitakuuvaltuus nostettiin 27 miljardista 38 miljardiin euroon ja vientiluottojen rahoitusvaltuus 22 miljardista 33 miljardiin euroon. Myös vientiluottoihin liittyvää korontasausvaltuutta korotettiin 22 miljardista 33 miljardiin euroon. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2020 alussa.

− Vientitakuuvaltuutemme korottaminen 38 miljardiin euroon on todella merkittävä. Luku on hyvin suuri, ja se johtuu risteilyvarustamotoimialan poikkeuksellisesta investointiaallosta. Tilauksia on erittäin pitkälle tulevaisuuteen, ja jotta pystymme mahdollistamaan tilaukset yhdessä suomalaisten telakoiden kanssa, tarvitsemme valtuuksia voidaksemme palvella samaan aikaan myös muita toimialoja ja pk-yrityksiä, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Pk- ja midcap-rahoituksessa kasvua erityisesti kasvavilla ja kansainvälistyvillä yrityksillä sekä omistajanvaihdoksissa

Finnvera myönsi rahoitusta pk- ja midcap-yrityksille yhteensä 990 miljoonaa euroa (943), ja myönnetty rahoitus oli korkeimmalla tasolla kolmeen vuoteen. Finnveran strategiassa tärkeille kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille myönnettiin rahoitusta 448 miljoonaa euroa (389), ja osuus nousi 45 prosenttiin (41) myönnetystä pk- ja midcap-rahoituksesta.

Käyttöpääomarahoituksen osuus pk- ja midcap-rahoituksen kokonaishankkeista pieneni edellisvuodesta. Investointien euromääräinen osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli edellisvuoden tasolla, 38 prosenttia (38).

Pk-yritysten vientiin liittyviä takauksia ja takuita myönnettiin 11 prosenttia edellisvuotta enemmän, 197 miljoonalla eurolla (178). Strategisena tavoitteena on lisätä viennin rahoituksen palveluja käyttävien yritysten määrää vuoteen 2023 mennessä.

Yritysrakenteen uudistumisen vauhdittamiseksi omistajanvaihdoksiin myönnettiin viiden vuoden tarkastelujaksolla ennätysmäärä rahoitusta, ja rahoitus kasvoi edellisvuodesta viidenneksellä 155 miljoonaan euroon (129). Finnvera oli mukana 912 yrityksen (921) omistajanvaihdoksen toteuttamisessa. Omistajanvaihdoksiin myönnetyn rahoituksen suhteellinen osuus pk- ja midcap-yritysten kotimaan rahoituksesta nousi 17 prosenttiin (15).  

Pk- ja midcap-rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2019 lopussa 2,3 miljardia euroa (2,3).

Uusi pk-takaus markkinoille helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta

Rahoituksen painopisteen siirto lainoista takauksiin jatkui strategian mukaisesti. Finnvera ja Euroopan investointirahasto (EIR) allekirjoittivat kaksivuotisen COSME-takausohjelman sopimuksen kesäkuussa 2019, ja pankkien kautta haettava uusi pk-takaus otettiin käyttöön syyskuun alussa. Ohjelman puitteissa Finnvera voi myöntää enintään 150 000 euron lainaan vakuudettoman 80 prosentin takauksen. Vakuudettomuuden mahdollistaa COSME-takausohjelma ja Euroopan Strategisten Investointien rahaston, ESIRin, takaus. Pk-takaus on tarkoitettu kasvuhakuisille pk-yrityksille käyttöpääomaan, tuotekehitykseen ja investointeihin. Syys−joulukuun aikana pk-takauksia myönnettiin 185 yritykselle yhteensä 13 miljoonaa euroa. Pk-takauksen tarjonnan ja tunnettuuden lisääminen on vuoden 2020 keskeinen tavoite.

Aloittaville yrityksille suunnattuja alkutakauksia myönnettiin 38 miljoonaa eurolla (31), mikä oli 22 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Finnvera-konsernin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuosikatsaus julkistetaan 26.2.2020.

Lisätietoja:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 029 460 2400