Etsi Finnverasta

Artikkelit

Edellinen sivu

Takaus, vientitakaus, vientitakuu – Näin Finnveran rahoitustermit kääntyvät arkikielelle

Nostokurkia laivatelakalla Turussa.
Etenkin suurissa vientikaupoissa on tänä päivänä yhä useammin käytäntönä, että vientiyritys tekee tarjouksen yhteydessä potentiaaliselle ulkomaiselle ostajalle myös tarjouksen kaupan rahoituksesta.

13.12.2019

Finnvera rahoittaa yritystoiminnan eri vaiheita lainoin, takauksin ja vientitakuin. Viimeisimpänä valikoimaan tuli kasvuhakuisille pk-yrityksille suunnattu pk-takaus. Mutta milloin on kyse takauksesta ja milloin takuusta? Mitä eroa on vientitakauksella ja vientitakuulla? Tässä lyhyt oppimäärä termien sisällöstä.

Takaus

Takaus on yleensä niin sanottu omavelkainen takaus, jossa takaaja sitoutuu itse maksamaan takaisin lainan, jos lainan alkuperäinen ottaja ei siihen pysty. Takaaja on vastuussa lainasta kuin se olisi hänen itsensä ottama.

Moni asunnonostaja on kuullut omavelkaisesta takauksesta hakiessaan asuntolainaa. Jos lainan ottajalla ei ole riittävästi reaalivakuutta lainalle, kun ostettavan asunnon arvo ei kata koko lainasummaa, jäljelle jäävään osuuteen voidaan käyttää takaajaa. Pk- ja midcap-yritysten hakiessa lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta Finnvera voi olla tuo tarvittava takaaja. Finnveran takaus on tarkoitettu esimerkiksi investointeihin, käyttöpääomaan sekä liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Se sopii pk-yrityksille sekä erityisin perustein myös suuryrityksille.

Jos yritys ei pysty maksamaan pankin myöntämää lainaa, Finnvera vastaa siitä kuin omasta velastaan.

Takuu

Takaus ja takuu eroavat toisistaan siinä, että takuisiin liittyy aina erikseen sovittuja ehtoja. Ne toimivat kuten vakuutus, eli jos maksu kaupasta jää saamatta ja takuun ehdot täyttyvät, myyjä saa korvauksen. Englannin kielellä sekä takaus että takuu ovat guarantee. Finnveran tuotteisiin tutustuneita, etenkin vientiä tekeviä yrityksiä saattaa hämmentää, kun Finnverassa puhutaan sekä vientitakauksista että vientitakuista.

Vientitakaus

Vientitakaus tarkoittaa useimmiten sitä, että yritys saa Finnveran takaamana pankkilainaa vientituotteen valmistukseen, ja Finnvera myöntää takauksensa pankille siltä varalta, että yritys ei kykenisi maksamaan lainaa takaisin. Tätä sanotaan viennin valmistusaikaisen käyttöpääoman rahoitukseksi.  Finnveran vientitakausta voidaan käyttää myös vakuutena pankille, joka myöntää vientiyritykselle ostajan vaatimia tarjoustakauksia, ennakkomaksun takauksia tai toimitustakauksia.

Vientitakuu

Vientitakuu turvaa vientiä, kuten vientitakauskin. Takuu- ja takaustuotteet poikkeavat ehtojensa suhteen toisistaan, mutta Finnveran tuotepaletissa ero liittyy siihen, mihin osapuoleen liittyvää riskiä Finnvera kantaa. Vientitakauksessa Finnveran korvausvelvollisuus syntyy, kun vientiyritys ei pysty maksamaan lainaa tai toimittamaan tavaraa sovitusti ostajalle. Vientitakuissa puolestaan Finnveran korvausvelvollisuus syntyy, kun ostaja ei maksa laskuaan. Ostajasta johtuva kaupallinen riski voi olla esimerkiksi tilanne, että ostaja ei pysty maksamaan tai jättää muusta syystä laskun maksamatta, jolloin vientiyritys ei saa kaupasta rahojaan. Äärimmäinen esimerkki poliittisesta riskista taas voi olla se, että ostajan maassa puhkeaa yhteiskunnallinen kriisi tai syttyy sota.

Valtion virallisena vientitakuulaitoksena Finnveran tuotepalettiin kuuluu eri tilanteisiin räätälöityjä vientitakuita, joilla vientiyritys voi varautua kaupallisiin ja poliittisiin riskeihin.

Vientitakuu ja vientiluotto

Etenkin suurissa vientikaupoissa on tänä päivänä yhä useammin käytäntönä, että vientiyritys tekee tarjouksen yhteydessä potentiaaliselle ulkomaiselle ostajalle myös tarjouksen kaupan rahoituksesta. On myös tavallista, että ostajat edellyttävät kaupan ehtona rahoitustarjousta. Tällöin puhutaan ostajaluotosta tai vientiluotosta, jonka voi myöntää pankki tai Finnveran tytäryhtiö, Suomen Vientiluotto. Finnvera takaa ostajaluoton vientitakuulla. Ostajarahoitus voi ratkaista kaupat suomalaisen vientiyrityksen hyväksi, ja siksi Finnvera neuvoo myös vientiä tekeviä pk-yrityksiä selvittämään ostajarahoituksen mahdollisuuksia.

Vientitakuu kotimaiseen investointiin?

Nimensä mukaisesti vientitakuutoiminnan tarkoituksena on edistää vientiä ja kansainvälistymistä ja sitä kautta vahvistaa Suomen taloutta. Vientitakuu-termi viittaa vientitakuulakiin, jossa säädetään valtion vientitakuutoimintaan sovellettavista ehdoista ja periaatteista. Lain mukaan vientitakuu myönnetään suojaamaan mahdollisia tappioita, joita yritykselle syntyy viennistä, ulkomaille suuntautuvista investoinneista mutta myös kotimaahan suuntautuvista investoinneista, joiden tarkoituksena on edistää vientiä. Vuonna 2015 tehdyn lakimuutoksen myötä vientitakuulain puitteissa voidaan siis taata myös Suomeen tehtäviä investointeja, kun niillä tuotetaan vientiin menevää tuotetta. Viime vuosien näkyvimpiä esimerkkitapauksia on Äänekoskelle rakennettu Metsä Fibren biotuotelaitos.

Englannin kielellä sekä takaus että takuu ovat guarantee. Finnveran tuotteisiin tutustuneita, etenkin vientiä tekeviä yrityksiä saattaa hämmentää, kun Finnverassa puhutaan sekä vientitakauksista että vientitakuista.

Yritys, keskity rauhassa tuotteen ja kauppojen kehittämiseen – apua rahoitukseen löytyy

Termiviidakossa kannattaa muistaa, että oikean takauksen tai takuun pohtimisen voi aina jättää Finnveran asiantuntijalle, jolloin yritys voi keskittyä voittavan tuotteen kehittämiseen ja uusien asiakkaiden etsimiseen. Takausten ja takuiden tarkoitus on nimenomaan turvata suomalaisten yritysten toimintaedellytykset.

Vientikaupan rahoitukseen, riskeihin tai kohdemaahan liittyvissä kysymyksissä meihin kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä – jo ennen kauppasopimuksen tekoa. Lisätietoa löytyy nettisivuiltamme: www.finnvera.fi/pk-vienti.

Lue myös:

Rahoituksen ongelmana puuttuvat vakuudet? – testaa auttaisiko Finnveran takaus

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot