Etsi Finnverasta

Yrityksen perustamisvaiheessa

Edellinen sivu

Rahoituksen hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai Katso-organisaatiotunnisteella.

Rahoitusta haettaessa yrityksen ei tarvitse olla vielä perustettuna. Finnveran myöntämän lainan voit kuitenkin nostaa käyttöön vasta siinä vaiheessa kun yrityksesi on perustettu ja se on saanut y-tunnuksen.

Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, pitää olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä.

Asioi sähköisesti

Miten yritystä arvioidaan?

Ennen rahoituspäätöstä Finnvera tekee selvityksen yrityksen mahdollisuuksista harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja toteuttaa suunnitelmansa.

Selvityksessä arvioidaan yrityksen tavoitteita, taloudellista tilaa, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta sekä paikallista kilpailutilannetta samoin kuin yrityksen liiketoiminnan vaatiman kokonaisrahoituksen ja omarahoitusosuuden riittävyyttä. Yrittäjän henkilökohtaisen talouden tulee myös olla kunnossa.

Uusyrityskeskusten ja seudullisten yrityspalveluiden lausunnot tai pankin arvio

Finnvera tekee aloittavien yritysten rahoituksessa yhteistyötä seudullisten yrityspalveluiden ja uusyrityskeskusten kanssa. Ne voivat antaa aloittavan yrityksen hankkeen rahoituskelpoisuudesta lausunnon, jota Finnvera käyttää päätöksenteossaan. Lausunto nopeuttaa rahoitushakemuksen käsittelyä Finnverassa. Samaa lausuntoa voidaan käyttää myös TE-toimistojen starttirahakäsittelyssä.

Jos yrityksen pankkilainalle haetaan Finnveran osittaista takausta, Finnveran takauspäätös pohjautuu pankin tekemään arvioon yrityksen menestysmahdollisuuksista.

Vakuuksien merkitys

Vaikka rahoituspäätöksemme perustuu yrityksen menestymismahdollisuuksien arviointiin, on vakuuksillakin oma roolinsa. Vakuuksien tarve tarkastellaan jokaisen hankkeen kohdalla erikseen.

Osakeyhtiön pääosakkaalta edellytetään ensisijaisesti sijoitusta yhtiön omaan pääomaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, henkilötakausta. Sijoituksen tai henkilötakauksen määrä on 25 % vastuun määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 ja enintään 20 000 euroa. Toiminimien haltijat, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat muutoinkin yrityksensä lainasta aina henkilökohtaisesti

Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein vakuutena yrityskiinnityksiä tai kiinteistökiinnityksiä. Yrittäjän omistamaa, omassa käytössä olevaa asuntoa Finnvera ei kuitenkaan käytä rahoituksen vakuutena.

Hakemukseen tarvittavat tiedot

Sähköisessä asiointipalvelussa tehtävälle rahoitushakemukselle tarvitaan mm. seuraavat tiedot yrityksestä, yrittäjästä ja hankkeesta:

  • yrityksen, yrittäjän ja yrityksen omistajan perustiedot
  • kuvaus rahoitettavasta hankkeesta
  • suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Hakemuksen käsittelyä varten tarvitsemme lisäksi yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman kolmelle seuraavalle vuodelle. Nämä tiedot voi antaa erillisenä liitteenä tai täyttää hakemuksen välilehdille.

Toimivalta yritykseltä tarvitsemme lisäksi kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot ja kuluvalta tilikaudelta viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon. Yrityskaupassa liitetään hakemukseen myös ostettavan yrityksen kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot sekä yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus, jos sellainen on saatavilla.

Hakemukseen voit lisätä myös muita liitteitä, joita pidät tärkeinä hakemuksen käsittelyn kannalta. Aloittavan pienyrittäjän on hyvä täyttää sähköiseen hakemukseen sisältyvä yksityistalouden tulo- ja menoarviolaskelma.

Rahoituspäätös

Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse noin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Pienissä hankkeissa teemme päätökset noin kahdessa viikossa. Suuremmissa rahoitustarpeissa pyrimme tekemään päätökset asiakkaan hankkeen vaatimassa ajassa.

Myönteinen päätös

Saat Finnveralta rahoitustarjouksen, jos hakemuksesi hyväksytään. Jos päätät hyväksyä tarjouksen, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä tarjouksessa mainittuun yhteyshenkilöön sopiaksesi lainan nostosta tai takauksen voimaantulosta.

Kun rahoitustarjouksen ehdot on täytetty ja rahoitusasiakirjat allekirjoitettu, voidaan laina maksaa ilmoittamallesi tilille tai takaus antaa toisen rahoittajan myöntämälle luotolle tai muulle sitoumukselle.

Kielteinen päätös

Jos rahoituspäätös on kielteinen, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen. Lisäksi käymme tarvittaessa yksityiskohdat läpi puhelimitse.

Yleisimmät syyt hakemuksen hylkäämiseen:

  • Kannattavalle liiketoiminnalle ei katsota olevan edellytyksiä.
  • Yrityksen taloudellinen tilanne on liian haastava ulkopuoliselle rahoittajalle.
  • Finnvera ei voi lakisäännösten vuoksi rahoittaa yrityksen toimialaa.
  • Alan kilpailutilanne on liian kireä ja alalla on ylikapasiteettia.
  • Hankkeesta puuttuu riittävä omarahoitusosuus.
  • Hakijalla on maksuhäiriöitä tai verovelkoja.

Kielteisestä lainapäätöksestä huolimatta Finnveran osittainen takaus toisen rahoittajan myöntämälle luotolle tai muulle sitoumukselle voi olla ratkaisu rahoituksen järjestymiseen.

Kaikissa hakemuksiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Finnveran puhelinpalveluun, puh. 029 460 2580.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot