Content Section
Uutiset

Luottovakuutuksen kaikki vienti-ilmoitukset voi nyt tehdä sähköisesti

""
Published date

Vientien ilmoittaminen Finnveran sähköisessä asioinnissa uudistuu ja yksinkertaistuu. Jatkossa voit tehdä luottovakuutuksille vienti-ilmoitukset sähköisessä asioinnissa - jatkuvien takuiden lisäksi myös yksittäisille takuille.

Uudistettu vientitakuu-näkymä tarjoaa käyttäjälle kattavasti tietoa takuiden tilasta. Järjestelmästä voit tarkistaa mm. myönnettyjen luottorajojen määrät, takuuseen liitetyt hyväksyt ostajat sekä takuiden tilan. 7.5.2021 jälkeen tehdyt vienti- ja viiveilmoitukset löytyvät sähköisen asioinnin arkistosta Viennin ilmoitukset -välilehdeltä.

Sähköisessä asioinnissa voit:

  • Hakea uutta vientitakuuta tai korotusta myönnetylle luottorajalle
  • Tehdä vienti-ilmoituksen ja viiveilmoituksen
  • Tarkastella takuiden tilannetta
  • Tarkastella arkistoja lähetettyjen hakemusten, vienti-ilmoitusten ja viive-ilmoitusten osalta

Näin teet vienti-ilmoituksen

  1. Kirjaudu Finnveran sähköiseen asiointiin
  2. Valitse vientitakuu-välilehti
  3. Valitse takuu, jolle haluat vientiä ilmoittaa ja paina Tee vienti-ilmoitus -nappia
  4. Jos kyseessä on jatkuvan viennin takuu, valitse ostaja listalta ja niputa yhden ostajan saman maksuajan ja valuutan viennit yhdelle lomakkeelle
  5. Voit ilmoittaa takuuseen kuuluvia useampia vientejä/laskuja kerralla useammalla lomakkeella
  6. Lähetä ilmoitukset Finnveralle

 

""

Kuka voi käyttää sähköistä asiointia?

Kirjautuminen Finnveran sähköiseen asiointiin tapahtuu Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kirjautumisen yhteydessä palvelumme tarkistaa vastuuhenkilöroolisi yrityksessä, jota edustat istunnon aikana. Kaupparekisteriin merkityt yrityksen vastuuhenkilöt voivat asioida palvelussamme ilman erillisiä valtuutuksia. Vastuuhenkilöitä ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet, nimenkirjoittajat ja prokuristit, vastuunalaiset yhtiömiehet sekä elinkeinonharjoittaja.

Muut henkilöt voivat asioida yrityksen puolesta Suomi.fi-asiointivaltuuksien avulla. Asiointivaltuuksien hakeminen ja myöntäminen tapahtuvat Suomi.fi-valtuuspalvelussa. Vientitakuuasiointi-valtuutus oikeuttaa hakemaan Finnveran vientitakuita ja muita vienninrahoituspalveluja sekä asioimaan Finnveran kanssa myönnettyihin vientitakuisiin liittyvissä asioissa.

""

Kuvassa vasemmalla on jatkuvan takuun vienti-ilmoitus ja oikealla yksittäisen takuun vienti-ilmoitus.

Lisää aiheesta:

Lisätietoa Finnveran vientitakuutoiminnasta

Pk-vientiin liittyvät palvelumme

Finnveran sähköinen asiointi: online.finnvera.fi