Content Section
Uutiset

Itä-Suomen aluekatsaus 1-6/2021: Itä-Suomessa Finnveran rahoitus normalisoitui koronaa edeltäneelle tasolle - Investointien rahoitustarpeessa yli 60 prosentin kasvu

""
Published date

Pk-yritysten käyttöpääoman tarve puolittui ja investointihankkeiden rahoitustarve kasvoi 63 prosenttia Finnveran Itä-Suomen alueella tammi‒kesäkuussa 2021 edellisvuoden alkuun verrattuna. Finnvera myönsi lainoja, takauksia ja vientitakuita alkuvuonna yhteensä 107,5 miljoonaa euroa (160,7). Useat yritykset eri toimialoilta ovat kääntäneet poikkeavan koronatilanteen hyödykseen etsimällä uusia asiakkaita ja bisnesmahdollisuuksia. Alueen maakuntien välillä on suuria eroja rahoituksen kohdentumisessa. Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa rahoitus painottuu maakuntakeskusten Joensuun ja Jyväskylän seutukuntiin. Etelä-Savossa suurin osa Finnveran myöntämästä rahoituksesta kohdistuu Pieksämäen seutukuntaan ja Pohjois-Savossa Ylä-Savon seutukuntaan.

- Näiltä alueilta löytyy vahvoja teollisuusyrityksiä, jotka toimivat maakunnallisina veturiyrityksinä. Erot rahoituksen kohdentumisessa alueiden sisällä ilmentävät maakuntien sisäistä yritysrakennetta ja jo viime vuoden lopulla alkanutta teollisuuden investointihalukkuuden lisääntymistä, sanoo Finnveran aluejohtaja Mikko Vänttinen.

Koronan negatiiviset vaikutukset eivät enää juurikaan näy Finnveran rahoituksen kohdistumisessa, mutta koronan aiheuttama epävarmuus näkyy mm. investointien käynnistymisen lykkäämisinä. Rahoituskysyntä investointeihin ja maksuohjelmien järjestelytarpeen vähäisyys peilaavat hyvin yritysten kohenevaa talouden tilaa.

- Useat yritykset eri toimialoilta ovat korona-aikana kääntäneet poikkeavan tilanteen hyödykseen etsimällä uusia asiakkaita ja bisnesmahdollisuuksia esimerkiksi liiketoimintakauppojen kautta. Esimerkiksi matkailusta löytyy esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoaan panostamalla kotimaisiin turisteihin, vaikka ulkomaiset matkailijat jäivät pois, Vänttinen sanoo.

Teollisuuden noste näkyy rahoituksen kohdentumisessa – Itä-Suomen yrityksillä tilaisuus tarttua kasvuun

Itä-Suomen alueella 57,1 miljoonaa euroa eli 52 prosenttia (1-6/2020: 42 %) alkuvuoden rahoituksesta kohdistui teollisuuden eri toimialoille. Matkailuun rahoituksesta kohdistui 9 miljoonaa, liike-elämän palveluihin 23 miljoonaa sekä kauppaan ja kuluttajapalveluihin 13 miljoonaa euroa.

- Alueen pk-yritykset varautuivat vuoden 2020 alkupuolella koronan aiheuttamaan kriisiin järjestelemällä olemassa olevia rahoituksiaan ja hakemalla käyttöpääomaansa täydentäviä rahoitusratkaisuja. Yritysten pahimmat koronan vaikutuksista tekemät skenaariot eivät toteutuneetkaan, Vänttinen sanoo.

- Globaalin kasvun kiihtyessä Itä-Suomen yrityksillä on nyt hyvä tilaisuus tarttua kiinni kasvuun investoimalla ja panostamalla toimintojensa kehittämiseen. Hyvin toimivien rahoitusmarkkinoiden lisäksi apua kasvun ja kansainvälistymisen poluille pk-yritykset saavat Finnveran ja muiden Team Finland -toimijoiden neuvonnasta ja rahoituksista.

Omistajanvaihdosten rahoitus kasvoi yli 70 prosenttia edellisvuodesta – Pohjois-Karjala ykkönen omistajanvaihdosten rahoituksessa

Uutta liiketoimintaa on synnytetty sekä investointien että selvästi normaalia enemmän yritysjärjestelyjen ja -kauppojen avulla. Tammi‒kesäkuussa omistajanvaihdoksia rahoitettiin 17,3 miljoonalla eurolla, mikä on 74 prosenttia edellisvuotta enemmän. Noin 16 prosenttia kaikesta alkuvuonna alueella myönnetystä rahoituksesta liittyy omistajanvaihdoksiin.

Maakunnista suhteellisesti eniten omistajanvaihdoksia rahoitettiin Pohjois-Karjalassa, missä joka kolmas rahoitettu euro kohdistui omistajanvaihdokseen.

- On mahdollista, että alueen elinkeinotoimijat ovat onnistuneet etsimään yrityksille jatkajia muita maakuntia paremmin. Toisaalta, Pohjois-Karjala on usein alueen maakuntien ykkönen yrityskauppojen määrässä. Finnvera on myös pitänyt omistajanvaihdosteemaa aktiivisesti esillä.

Lisätiedot:

Mikko Vänttinen, aluejohtaja, Itä-Suomi, puh. 029 460 2721

Itä-Suomen aluekatsaus 1-6/2021 (PDF)