Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Hallitus turvaa taloutta yritysten rahoitusmahdollisuuksia parantamalla

22.09.2011

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 22.9.2011 useita yritysten rahoituksen parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Päätösten taustalla ovat lisääntyneet haasteet kansainvälisessä taloustilanteessa.

Uusi luottomuotoinen vienninrahoitusmalli käyttöön vuoden 2012 alusta

Suomalaisten vientiyritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi Suomessa otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta uusi luottomuotoinen vienninrahoitusmalli. Siinä Suomen Vientiluotto Oy hoitaa luotonannon ja luottoihin liittyvän korontasauksen ja Finnvera Oyj varainhankinnan ja likviditeetin hallinnan. Rahoitus olisi OECD-ehtoista ja siihen liittyvät luottoriskit katettaisiin Finnveran vientitakuilla. Luottomuotoisen vienninrahoituksen yhteenlaskettu luottokanta voisi olla enintään 3 miljardia euroa.

Suomen nykyinen vienninrahoitusmalli ei ole kilpailukykyinen keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna. Suomen vientitakuisiin ja korontasaukseen perustuvan mallin ongelmana on liikepankkien vaikeutunut tilanne muun muassa lähivuosina voimaan tulevan Basel-3 sääntelyn takia, joka vaikuttaa jo nyt pankkien kykyyn myöntää pääomatavaroiden viennin edellyttämää pitkäaikaista vienninrahoitusta.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös perustuu työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Vienninrahoitus 2011 -työryhmän yksimieliseen esitykseen. Uuden mallin jatkovalmistelussa on tärkeä varmistaa, että Finnveran valtion takauksiin perustuva varainhankinta mahdollistaa riittävän edullisen rahoituksen saamisen pääomamarkkinoilta.

Finnveran suhdannerahoitusjärjestelmä jatkuu vuoden 2012 loppuun

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti myös jatkaa kotimaisen pk-rahoituksen turvaamiseksi vuosina 2009–2011 käytössä olevan Finnvera Oyj:n suhdannerahoitusjärjestelmän voimassaoloa vuoden 2012 loppuun saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriössä katsotaan, että suhdannerahoitus on vaikeutuneessa taloustilanteessa edelleen tarpeellinen pk-yritysten käyttörahoituksen ja investointien mahdollistamiseksi. Sitä on myönnetty tähän mennessä yhteensä 1 100 yritykselle noin 460 miljoonaa euroa. Suhdannerahoituksiin varattiin sitä käyttöön otettaessa kolmeksi vuodeksi yhteensä 900 miljoonaa euroa.

Toimialoista suhdannerahoitusta on myönnetty eniten metalli-, puu- ja kemianteollisuuden yrityksille. Alueellisesti sitä on myönnetty eniten Länsi- ja Etelä-Suomeen. Rahoituksesta on kohdistunut pk-yrityksille noin 80 %.

OECD:n suhdannerahoituksen vaikuttavuudesta tekemän tutkimuksen mukaan noin 40 % suhdannerahoitusta saaneista yrityksistä ilmoitti suhdannerahoituksen pelastaneen yrityksen konkurssilta.

TESI:n vakautusrahoitusohjelman toimeenpanolle jatkoa vuoden 2012 loppuun

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti myös jatkaa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoimaa vakautusrahoitusohjelman toimeenpanoa vuoden 2012 loppuun saakka. Vakautusrahoitusohjelmasta saadut kokemukset osoittavat, että rahoitus on auttanut hyviä yhtiöitä selviämään finanssikriisin ja investointilaman vaikutuksista. Vakautusrahoitusohjelman sijoitustoiminta on toteutettu suurella riskillä ja pääosin kannattavasti.

Vuodesta 2009 käytössä olleen vakautusrahoitusohjelman puitteissa Suomen Teollisuussijoitus on rahoittanut yhteensä 15 hanketta yhteensä 54,2 miljoonalla eurolla. Yhteensä tehdyt sijoitukset ja varaukset jatkosijoitukseen ovat noin 75 miljoonaa euroa. Alun perin vakautusrahoitusohjelmaan osoitettiin 100 miljoonaa euroa.

Suomen Teollisuussijoitukselle vakautusrahoitusohjelman puitteissa tapahtuvaan rahoitukseen ei osoitettu lisämäärärahoja. Teollisuussijoitus tekee sijoitukset vakautusohjelmassa markkinaehtoisesti, eli sijoituksissa on aina oltava 50 prosentin yksityinen sijoitusosuus.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Jyri Häkämies, puh. 010 606 3500
johtaja Risto Paaermaa, TEM, puh. 010 606 3575
hallitusneuvos Kari Parkkonen, TEM, puh. 010 606 4938
hallitussihteeri Christina Snellman, TEM, puh. 010 606 264

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot